Statsbesök från Finland

Den 17–18 maj 2022 avlägger Finlands president Sauli Niinistö, tillsammans med fru Jenni Haukio, statsbesök i Sverige på inbjudan av H.M. Konungen. Presidenten åtföljs av en delegation med representanter för regering och näringsliv.

Sverige och Finland står varandra mycket nära. De mellanfolkliga kontakterna är täta. Länderna är nära utrikespolitiska samarbetspartner. Våra näringsliv är tätt integrerade och besöksutbytet mellan våra regeringar är intensivt. Inom kulturvärlden och i sportsammanhang är många verksamma och folkkära i båda länderna.

Syftet med statsbesöket är att bekräfta de goda relationerna samt lyfta fram de omfattande samarbeten som pågår och som kan utvecklas ytterligare. Det gäller bland annat inom krisberedskap och civilt försvar, samarbetet mellan våra försvarsmakter, samt bland företag som arbetar med innovation och grön omställning. Kulturen och dess omstart efter pandemin kommer också att uppmärksammas i samband med besöket.

Det senaste statsbesöket ägde rum 2015, då kungaparet besökte Finland. 2012 var president Niinistö och fru Haukio på statsbesök i Sverige.

Besöket genomförs under två dagar och äger rum i Stockholm med omnejd.

Ett mer detaljerat program kommer att publiceras i anslutning till besöket.

Till redaktionen

Medierepresentanter behöver särskild ackreditering via UD för att bevaka statsbesöket. Sista dag att ansöka om ackreditering är torsdagen den 12 maj 2022.

Finsk media ackrediterar sig via presidentkansliet i Helsingfors.

Presskontakter

Boel Lindbergh
Chef, UD:s internationella presscenter
Telefon 08-405 50 08
Mobil 072-735 50 08
boel.lindbergh@gov.se

Marie Bendegard
Departementssekreterare, Europaenheten
Telefon 08-405 91 47
Mobil 073-182 50 29
marie.bendegard@gov.se