DD.KK.HH. Kronprins Haakon och Kronprinsessan Mette-Marit besöker Sverige

Den 26–28 januari 2022 står DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel värdar för det officiella besök som DD.KK.HH. Kronprins Haakon och Kronprinsessan Mette-Marit av Norge avlägger i Sverige.

Besöket markerar de nära och goda relationerna mellan Norge och Sverige, samt mellan de norska och svenska kungahusen.

Kronprinsessan och Prins Daniel är värdar för besöket där det norska Kronprinsparet åtföljs av utrikesminister Anniken Huitfeldt, näringsminister Jan Christian Vestre samt en större näringslivsdelegation. Besöket äger rum i Stockholm under två dagar och avslutas i Göteborg.

Besöket ska bidra till att stärka det nära affärssamarbetet mellan våra två länder, med fokus på hållbart och kunskapsbaserat värdeskapande.

Ämnen som tas upp under besöket är artificiell intelligens, smarta samhällen, bioekonomi, hälsa och välfärdsteknik samt ren energi och grön omställning. Havs- och miljöfrågor lyfts vid besök till forskningsmiljöer i både Stockholm och Göteborg.

Ytterligare ett fokusområde i programmet är främjande av kultur och kreativa näringar. Bland annat genomförs ett besök till Kulturhuset i Stockholm och ett branschmöte om svensk och norsk barn- och ungdomslitteratur.

I samarbete med Music Norway träffar Kronprinsparet och Kronprinsessparet de 20 nordiska pristagarna från ”Nordic Music Biz Top 20 under 30”.

Både Kronprinsparet och Kronprinsessparet är engagerade i frågor rörande ungdomar samt frågor rörande utanförskap. Som en del av programmet genomförs ett besök till Fryshuset i Stockholm.

Mer information om det slutgiltiga programmet meddelas senare.

Ackreditering senast 12 januari 2022

För ackreditering och praktisk information, kontakta norska UD senast den 12 januari:
Ulrikke Myklatun
Tfn: +47 45 45 60 06
E-post: ulrikke.myklatun@mfa.no

Presskontakter

Ulrikke Myklatun, norska UD, tfn: +47 45 45 60 06, e-post: ulrikke.myklatun@mfa.no

Simen Løvberg Sund, det kongelige hoff, tfn: +47 99 23 51 57, e-post: simen.lovberg.sund@slottet.no

Ulrika Näsholm, Kungl. Hovstaterna, tfn: +46 70 519 4144, e-post: press@royalcourt.se

Siri R. Svendsen, norska utrikesministern, tfn: +47 97 68 78 01, e-post: siri.r.svendsen@mfa.no

Hanne Steensnæs, norska näringsministern, tfn: +47 90 92 27 78, e-post: hanne.steensnas@nfd.dep.no

Till toppen