Hålltider för regeringsskiftet

Onsdagen den 7 juli röstade riksdagen för talman Andreas Norléns förslag att utse Stefan Löfven till statsminister. Regeringsskiftet sker fredagen den 9 juli.

Detta är gemensam pressinformation från Kungl. Hovstaterna, Sveriges riksdag och Regeringskansliet.

Statsministern anmäler utsedda statsråd

Klockan 11 anmäler statsministern i riksdagens kammare vilka statsråd som ska ingå i regeringen.

Pressträff på Riksplan

Statsministern håller därefter en pressträff på Riksplan, på trappan framför Östra riksdagshuset, cirka klockan 11.45. Plats intas klockan 11.30, inpassering via Södra Helgeandstrappan. Riksdagens pressackreditering krävs. Säkerhetskontroll kommer att genomföras.

Föranmälan till pressträffen (begränsat antal platser): Via e-post till Frédérique Claise, pressassistent, Statsrådsberedningen, frederique.claise@regeringskansliet.se, senast fredag klockan 9.

Information om riksdagens pressackreditering: www.riksdagen.se/sv/press/ackreditering/

Fototillfälle på Riksplan

Fototillfälle på Riksplan cirka klockan 13.45 när den tillträdande regeringen lämnar riksdagen för promenad till Kungliga slottet. Plats intas klockan 13.30, inpassering via Södra Helgeandstrappan. Riksdagens pressackreditering krävs. Säkerhetskontroll kommer att genomföras.

Föranmälan till fototillfället på Riksplan (begränsat antal platser): Via e-post till Frédérique Claise, pressassistent, Statsrådsberedningen, frederique.claise@regeringskansliet.se, senast fredag klockan 9.

Information om riksdagens pressackreditering: www.riksdagen.se/sv/press/ackreditering/

Skifteskonselj på Kungl. Slottet

Det formella regeringsskiftet sker klockan 14.15 vid en särskild konselj på Kungliga slottet med H.M. Konungen som ordförande. H.K.H. Kronprinsessan, talmannen och den nya regeringen närvarar. Pool för foto-, film- och ljudupptagning.

Ackreditering (begränsat antal platser): Via e-post till Kungl. Hovstaternas informationsavdelning: press@royalcourt.se senast fredag klockan 09.00. Media som erhållit ackreditering till konseljen samlas vid Södra slottsvalvet, Slottsbacken, klockan 13.15. Säkerhetskontroll kommer att genomföras.

Fototillfälle på Lejonbackens terrass

Fototillfälle för ackrediterad media arrangeras efter konseljens slut på Lejonbackens terrass, cirka klockan 14.40. Inpassering från Mynttorget senast klockan 14.15.

Föranmälan till fototillfället på Lejonbackens terrass (begränsat antal platser): Via e-post till Frédérique Claise, pressassistent, Statsrådsberedningen, frederique.claise@regeringskansliet.se, senast fredag klockan 09.00.

Presskontakter

Informationsavdelningen