Stiftelsen H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Styrelsen för Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige, som på initiativ av Svenska
Lions och Svenska Scoutförbundet tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag, har beslutat utdela stipendier enligt följande:

 • Blå Hajken, 35 000
 • SNASA 2021, 35 000
 • Vatten 21, 25 000
 • Säter, 30 000
 • Vinterskog, 35 000
 • LC Sollefteå, 20 000
 • LC Gävle, 30 000
 • LC Tidaholm, 20 000
 • LC Malmö Ellenbogen, 20 000
 • LC Älmhult, 10 000
 • LC Uppsala Disa, 15 000
 • LC Funäsdalen, 20 000
 • LC Skellefteå, 25 000