Kungafamiljen hedrar pandemins offer

Torsdagen den 11 mars är det ett år sedan det första dödsfallet relaterat till covid-19 inträffade i Sverige. H.M. Konungen har med anledning av årsdagen tagit initiativ till en tv-sänd gudstjänst från Drottningholms slottskyrka.

Med anledning av årsdagen av det första rapporterade covid-19-relaterade dödsfallet i Sverige genomförs på torsdag en gudstjänst i Drottningholms slottskyrka i närvaro av Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel, Prinsessan Christina och Tord Magnuson. Gudstjänsten sker på initiativ av Hans Majestät, som på detta vis vill hedra minnet av pandemins offer.

Gudstjänsten leds av överhovpredikanten biskop Johan Dalman som assisteras av Michael Bjerkhagen, pastor i Kungl. Hovförsamlingen.

Gudstjänsten sänds i SVT 1 kl. 18.45.