Medaljförläningar 28 januari 2021

H.M. Konungen har i dag, på Karl-dagen, beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus.

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster, samt för förtjänstfullt arbete inom Kungl. Hovstaterna.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

F.d. generaldirektör Peter Kleen
För framstående insatser inom svensk statsförvaltning

Direktör Gerald Nagler
För betydande och mångåriga insatser för att främja mänskliga rättigheter

Ambassadör Olof Skoog
För framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning

12:e storleken i högblått band

Direktör Jacob de Geer
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Direktör Stig Engström
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

F.d. riksdagsledamot Göran Lennmarker
För framstående politikergärning

Direktör Gerteric Lindquist
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Direktör Magnus Nilsson
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Författare och samhällsdebattör Anders Wijkman
För förtjänstfulla insatser rörande frågor inom tillväxt och miljö

8:e storleken i Serafimerordens band

Professor Deliang Chen
För framstående insatser för svensk och internationell klimatforskning

Vetenskapsjournalist med.dr h.c. Henrik Ekman
För betydelsefulla insatser för att sprida kunskap om natur och miljö

Vetenskapsskribent med.dr Emma Frans
För betydelsefulla insatser för att sprida kunskap om vetenskap och forskning

F.d. kommunalrådet Lars-Erik Fälth
För framstående kommunalpolitiska insatser

Professor Gunnar C. Hansson
För förtjänstfulla insatser inom medicinsk forskning, särskilt cystisk fibros

Direktör Per Lundberg
För förtjänstfulla insatser som styrelseordförande i Sophiahemmet och Stiftelsen Drottning Sophias skyddshem

Konstvetare Isabella Nilsson
För förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsende

Professor emerita Margaretha Rossholm Lagerlöf
För betydande insatser inom konstvetenskap och svenskt konstliv

Professor emerita Barbro Åsman
För betydelsefulla insatser inom forskning och forskningssamarbete i fysik

8:e storleken i högblått band

Verksamhetsledare Mariam Afrasiabpour
För betydelsefulla insatser för att underlätta invandrarkvinnors inträde på arbetsmarknaden och motverka hedersförtryck

F.d. generalsekreterare Bo Forsberg
För framstående insatser inom kyrkligt biståndsarbete

Kontraktsprost Lisa Tegby
För betydande insatser inom svenskt kyrkoliv

Regissör och dramatiker Alexander Mørk-Eidem
För innovativa insatser inom svensk scenkonst

5:e storleken i högblått band

Direktör Mia Spendrup
För betydande insatser inom svensk besöksnäring med kulturarvsprofil

Fiolbyggare Peter Westerlund
För framstående insatser som violinmakare

Konstnärlig ledare Magnus Wetterholm
För framstående insatser inom kulturlivet i Bergslagen

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Författare och översättare Gun-Britt Sundström
För framstående konstnärliga insatser inom svensk litteratur och översättningskonst

Koreograf och dansare Alexander Ekman
För framstående konstnärliga insatser som koreograf

Skådespelare och regissör Pia Johansson
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Socionom och kantor Ragnar Håkanson
För framstående konstnärliga insatser som musiker och främjare av den svenska kyrkomusiken

Hovsångare Daniel Johansson
För framstående konstnärliga insatser som operasångare

Kompositör Mats Larsson Gothe
För framstående konstnärliga insatser som tonsättare

Artisten Lena Philipsson
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Artisten Magnus Uggla
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

H.M. KONUNGENS MEDALJ TILL DEM SOM TJÄNAR HOVSTATERNA

12:e storleken med kedja

Överhovmästarinnan, friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke
För förtjänstfulla insatser som överhovmästarinna

Fv. riksmarskalken Svante Lindqvist
För förtjänstfulla insatser som riksmarskalk

12:e storleken i Serafimerordens band

Överhovpredikant Johan Dalman
För förtjänstfulla insatser som överhovpredikant

Statsfrun, grevinnan Anna Hamilton
För förtjänstfulla insatser som statsfru

Ståthållare Staffan Larsson
För förtjänstfulla insatser som ståthållare

Ceremonimästare Odd Zschiedrich
För förtjänstfulla insatser vid Ceremonistaten

8:e storleken i Serafimerordens band

Husgerådsmästare Andreas Andersson
För förtjänstfulla insatser inom Kungl. Husgerådskammaren

Överstelöjtnant Anna Dellham
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessans adjutant

Överstelöjtnant Lena Martin
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessans adjutant

Slottsarkitekt Erland Montgomery
För förtjänstfulla insatser som slottsarkitekt på Drottningholms slott

Överstelöjtnant Adam Nelson
För förtjänstfulla insatser som H.M. Konungens adjutant

Överstelöjtnant Carl-Magnus Svensson
För förtjänstfulla insatser som H.M. Konungens adjutant

Intendent Leila Tuuli
För förtjänstfulla insatser inom Kungl. Husgerådskammaren

Slottsarkitekt Kolbjörn Waern
För förtjänstfulla insatser som slottsarkitekt vid Drottningholms parkförvaltning

Livmedikus Lars Wennberg
För förtjänstfulla insatser som H.M. Konungens livmedikus

Örlogskapten Tobias Widén
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessans adjutant

8:e storleken i högblått band

Hovsekreterare Sigrun Berg
För förtjänstfulla insatser som H.M. Drottningens sekreterare

Fotoredaktör Tiina Björkbacka
För förtjänstfulla insatser vid Informationsavdelningen

Hovkamrer Hélène Bruneheim
För förtjänstfulla insatser vid Riksmarskalksämbetet

Intendent tillika enhetschef Helena Chreisti
För förtjänstfulla insatser inom Ståthållarämbetet

Fastighetsintendent Helena Dahl
För förtjänstfulla insatser vid Kungl. Djurgårdens Förvaltning

Webbsamordnare och intranätredaktör Henrik Garlöv
För förtjänstfulla insatser vid Informationsavdelningen

Hovkanslist Helena Garofalo
För förtjänstfulla insatser inom Hovmarskalksämbetet

Tf. slottsbibliotekarie Arvid Jakobsson
För förtjänstfulla insatser vid Bernadottebiblioteket

Hovkanslist Mari-Louise Karjer
För förtjänstfulla insatser inom Hovmarskalksämbetet

Förvaltningsintendent Annika Lundmark
För förtjänstfulla insatser vid Drottningholms slottsförvaltning

Stallmästare, överste Lars-Olof Nilsson
För förtjänstfulla insatser som stallmästare

Informationssekreterare Ulrika Näsholm
För förtjänstfulla insatser som informationssekreterare

Köksmästare Magnus Raihle Rehbäck
För förtjänstfulla insatser som köksmästare

FÖR LÅNG OCH TROGEN TJÄNST

Hovdam, friherrinnan Christina von Schwerin
För lång och trogen tjänst vid H.M. Drottningens hovstat

En medaljförläningsceremoni planeras att genomföras vid ett senare tillfälle.