Innehavare av H.M. Konungens professur i miljövetenskap utsedd

Styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö beslöt vid sitt sammanträde den 18 november under H.M. Konungens ordförandeskap att för år 2021/22 utse professor André M de Roos till den tjugosjätte innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Professor de Roos är professor i teoretisk ekologi vid Institutionen för biodiversitet och ekosystemdynamik vid universitetet i Amsterdam, Nederländerna.

Professor de Roos forskningsområde är teoretisk ekologi där han studerat dynamiken i s.k. storleksstrukturerade fiskpopulationer. Han har alltsedan mitten av 90-talet haft ett nära samarbete med fiskekologer i Umeå. Den planerade forskningen syftar till att förstå hur strukturerade fiskpopulationer kan förväntas svara på ett föränderligt klimat och beskattning. Många fiskarter ändrar födostrategi/nisch under sin storlekstillväxt vilket är av fundamental betydelse för att förstå populationsdynamik och möjliga effekter av ändrad födotillgång och beskattning.

Värd för professor de Roos är institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet. I det planerade arbetet kommer även forskare vid matematiska institutionen vid universitetet samt forskare vid Kustlaboratoriet i Öregrund att ingå.

Läs mer om stiftelsen