Kungaparet och Kronprinsessparet smittfria

DD.MM. Konungen och Drottningen samt DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel har testats negativt för covid-19.

Fredagen den 20 november närvarade Kungaparet, Kronprinsessparet och Prinsparet vid en privat begravning. Inför begravningen testades Kungafamiljen för covid-19. Samtliga testresultat var negativa.

Efter Prinsparets insjuknande under onsdagen den 25 november har Kungaparet och Kronprinsessparet nu återigen testats och bekräftats fortsatt friska.