Prinsessan Estelles kulturstiftelse bygger en permanent skulpturpark i Stockholm

Prinsessan Estelles kulturstiftelse har förvärvat den första skulpturen till en permanent skulpturpark i Stockholm. Skulpturen 'Hoop-La' som ingick i årets uppmärksammade utställning 'Alice Aycock at Royal Djurgården' blir kvar på Kungliga Djurgården. Ståthållarämbetet och Kungl. Djurgårdens förvaltning har i sin långsiktiga plan för Rosendals parkområde valt att inkludera konst som en viktig del i utvecklingen av platsen.

Stiftelsen har fått godkännande för permanent placering av skulpturen ’Hoop-La’ vid Rosendals slott. Skulpturen doneras av kulturstiftelsens grundare; en grupp privatpersoner vars generösa gåvor möjliggjort stiftelsens existens.

– Ståthållarämbetet och Kungl. Djurgårdens förvaltning har en långsiktig plan för utvecklingen av hela Rosendals parkområde. Startskottet för den fleråriga planen var invigningen av Folke Bernadottes bro 2019. Vi ser att ett tillskott av skulpturer skulle passa väl in i en fortsatt utveckling av parkområdet. Prinsessan Estelles kulturstiftelse kommer att ansvara för det konstnärliga innehållet och konceptet gällande inköp och placering av skulpturer, säger ståthållare Staffan Larsson.

– Vi är glada över resultatet av sommarens skulpturutställning, och ser fram emot en spännande fortsättning. Förberedelserna inför nästa års utställning pågår och vi offentliggör namnet på konstnärskapet i början av 2021, säger Sara Sandström Nilsson, verksamhetsledare vid Prinsessan Estelles kulturstiftelse.

Under sommaren 2020 arrangerade Prinsessans Estelles kulturstiftelse en utställning bestående av sex monumentala skulpturer av den amerikanska konstnären Alice Aycock på Kungliga Djurgården. Den temporära utomhusutställningen, som visades 7 juni–27 september, sågs av åtskilliga av Djurgårdens miljontals besökare. Utställningen var Alice Aycocks första separatutställning i Skandinavien och den första utställningen som arrangerades i stiftelsens regi.

– Jag är mycket stolt över att 'Hoop-La' blir en del av stiftelsens konstsamling. Verket är ett av mina mer arkitektoniska verk, som här skapar en dialog mellan bron och ingången till parken. Skulpturen har fått ett sensationellt fint hem på just den här platsen och jag känner mig hedrad över att få ingå i detta sammanhang, säger Alice Aycock.

Om Prinsessan Estelles kulturstiftelse

Prinsessan Estelles kulturstiftelse bildades hösten 2019 på Kronprinsessparets initiativ med syftet att främja kulturverksamhet i Sverige. Det finns en kunglig tradition att stödja kulturlivet och en övertygelse om att konst och kultur är en nödvändighet för ett öppet och modernt samhälle. Kronprinsessparet vill aktualisera detta och visa på långsiktiga ambitioner genom tillkomsten av stiftelsen. Initialt är dess fokus att genomföra temporära utställningar samt att etablera en skulpturpark på Kungliga Djurgården.

Stiftelsen vill genom dessa projekt bidra till ett allmänt ökat intresse för samtidskonst och stärka Stockholms position som en betydelsefull kulturstad i Europa. Målsättningen är att den permanenta skulpturparken ska bli en given besöksdestination och en nationell såväl som internationell angelägenhet. Stiftelsens verksamhet finansieras genom privata donationer.

Stiftelsens styrelse biträds av ett konstnärligt råd och organisationen drivs av en verksamhetsledare. Verksamhetsledare är Sara Sandström Nilsson. Styrelsen utgörs av H.K.H. Prins Daniel, Elin Annwall, Johan Ericsson, Lena Josefsson och ståthållare Staffan Larsson.

Det konstnärliga rådet består av Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator i Stockholm, Iris Müller-Westermann, chef vid Moderna Museet i Malmö och Lars Nittve, f.d. chef vid Tate Modern i London, Moderna Museet i Stockholm och M+ i Hong Kong.

Om Kungliga Djurgården och Kungl. Hovstaterna

Ståthållarämbetet inom Kungl. Hovstaterna ansvarar för den dispositionsrätt som H.M. Konungen har till ett antal kungliga slott och grönområden. Ett av dessa områden är Kungliga Djurgården som förvaltas av Kungl. Djurgårdens förvaltning.

Området har ägts eller disponerats av den svenske monarken allt sedan 1400-talet, men den nuvarande enskilda dispositionsrätten fastställdes år 1809. Området omfattar nästan 1 000 hektar i centrala Stockholm och består av ett historiskt kulturlandskap med slottsområden som t.ex. Rosendal, men också ekologiskt viktiga grönområden som Fisksjöäng, Lappkärret och Ladugårdsgärdet.

Kungliga Djurgården är både ett rekreationsområde och ett historiskt landskap som under kunglig disposition ska förvaltas på ett sätt som förstärker och utvecklar områdets historiska värden. Området ingår sedan 1995 i den Kungliga Nationalstadsparken som också omfattar Haga och Ulriksdal.

Kontakt

Sara Sandström Nilsson
Verksamhetsledare, Prinsessan Estelles kulturstiftelse
E-post: press@preks.se
Högupplösta pressbilder: www.preks.se/press

Kungl. Hovstaternas informationsavdelning
E-post: press@royalcourt.se