Drottning Silvias Jubileumsfond tillkännager stipendiater

Vid ett sammanträde på Kungl. Slottet i Stockholm den 12 december 2019 har styrelsen för Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och funktionshinder, under ledning av H.M. Drottningen, beslutat utdela stipendier enligt följande:

Ulrika Käck, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Förbättrad diagnostik av hundallergi hos barn med hjälp av molekylär allergologi”.
– 40 000 kr

Lina Broström, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Brain structure and neuromotor development in children born extremely preterm”.
– 60 000 kr

Samara Arkani, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Molekylära studier av blåsexstrofi och epispadi-komplexet”.
– 80 000 kr

Frida Degerstedt, doktorand vid Umeå Universitet, för projektet ”På lika villkor? Möjligheter och hinder för aktivitet och delaktighet för barn och unga med Cerebral Pares (CP) i Sverige, utifrån ett genusperspektiv ”.
– 80 000 kr

Shengxin Liu, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Children with Type 1 Diabetes and Neurodevelopmental Disorders: the Health and Social Impact of the Comorbidity”.
– 80 000 kr

Jenny Meyer, doktorand vid Uppsala Universitet, för projektet ”Färdighetsträning för ungdomar med ADHD – en randomiserad kontrollerad studie”.
– 80 000 kr

Elisabeth Paul, doktorand vid Linköpings Universitet, för projektet ”From Psychotic Experiences to Chronic Psychiatric Diseases: Understanding the biological mechanisms and psychological impact on affected adolescents and their families”.
– 100 000 kr

Kristina Aspvall, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Increasing access to cognitive behavioral therapy for children and adolescents with obsessive-compulsive disorder”.
– 120 000 kr

Ida Blomqvist, doktorand vid Umeå Universitet, för projektet ”Säker bedömning av ungdomar med psykisk ohälsa – validering av psykiatriska självskattningsskalor”.
– 120 000 kr

Cecilia Montgomery, doktorand vid Uppsala Universitet, för projektet ”SOMP-I, Structured Observation of Motor Performance; validitet hos en metod för bedömning av tidig motorisk förmåga (0-10 månader)”.
– 120 000 kr

Pei-Yin Pan, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”The relationship between somatic comorbidity and neurodevelopmental disorders – A nationwide population-based twin study”.
– 120 000 kr

Stipendieutdelningen äger rum torsdagen den 16 januari kl. 14.00 på Kungliga slottet.