Innehavare av H.M. Konungens professur i miljövetenskap utsedd

Styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö beslöt vid sitt samman­träde den 16 december under H.M. Konungens ordförandeskap att för år 2020/21 utse professor Scott Edwards till den tjugofemte innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Professor Edwards är professor vid Institutionen för organism och evolutionsbiologi, Harvard University, USA samt kurator vid Museum of Comparative Zoology, Harvard.

Professor Edwards är en ledande evolutionsbiolog vars forskning är inriktad på att förstå utvecklingen av biologisk mångfald och bakom­liggande processer. Hans arbeten är av stor betydelse såväl för den globala variationen av biologisk mångfald som för att förstå hur denna påverkas av nutida globala miljöförändringar. Intressant är den potential som finns till ny kunskap om patogena organismer samt evolutionen av immunsystem hos olika djurarter och vad detta kan tänkas innebära för den biologiska mångfalden i en föränderlig värld.

Värd för professor Edwards är Institutionen för biologi och miljö­vetenskap, Göteborgs universitet. Vistelsen är även samplanerad med forskare vid Lunds universitet och Uppsala universitet.

Läs mer om stiftelsen