Medaljförläningar 6 juni 2019

Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus.

H.M. Konungens medalj från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Medaljerna delas ut vid en ceremoni på Kungliga slottet den 10 juni.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

Ambassadör Rolf Ekéus
För framstående insatser inom internationellt nedrustnings-arbete och svensk utrikesförvaltning

Fd generaldirektör Maria Norrfalk
För framstående insatser inom svensk statsförvaltning

12:e storleken i högblått band

Professor Klas Kärre
För betydande insatser inom medicinsk forskning

Investerare Jane Walerud
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Fd kanslichef Bertil Wennberg
För framstående insatser inom svenskt rätts- och utredningsväsende

8:e storleken i Serafimerordens band

Direktör Curt Bergfors
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Professor Björn Dahlbäck
För förtjänstfulla insatser inom medicinsk forskning

Professor Cecilia Jarlskog
För framstående forskningsinsatser inom teoretisk fysik, särskilt partikelfysik

Direktör Margareta Jonsson
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Direktör Boris Lennerhov
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Regissör och dramatiker Suzanne Osten
För framstående insatser inom teater-, film- och operakonst

Professor Johan Rockström
För framstående insatser inom klimat- och hållbarhetsforskning

Professor Sara Snogerup Linse
För framstående insatser inom fysikalisk kemi och molekylär proteinvetenskap

Professor Göran Thor
För framstående insatser inom forskning och naturvård

Direktör Erik Åberg
För förtjänstfulla insatser som kulturbärare inom svenskt näringsliv

8:e storleken i högblått band

Författare Magnus Florin
För betydande insatser som dramaturg och författare

Fd generalsekreterare Rolf Hammar
För förtjänstfulla insatser inom svenskt idrottsrörelse

Regissör Björn Runge
För betydande insatser som regissör och dramatiker

Koreograf Fredrik Rydman
För framstående insatser som koreograf och dansare

5:e storleken i högblått band

Konstnär Karin Broos
För betydande insatser som bildkonstnär

Kulturskribent Inger Schuberth
För betydande insatser som kulturförmedlare mellan Sverige och Tyskland

Docent Göran Åberg
För framstående insatser inom kyrko- och undervisningshistorisk forskning

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Skådespelare Peter Andersson
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Skådespelare Katarina Ewerlöf
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Operasångare Erland Hagegård
För framstående konstnärliga insatser som operasångare

Operasångare Bengt Krantz
För framstående konstnärliga insatser som operasångare

 

» Sök tidigare medaljförläningar