Prins Daniel tar emot Prins Constantijn för entreprenörskapsbesök i Stockholm

Den 27-28 maj tar Prins Daniel emot Prins Constantijn av Nederländerna för ett besök i Stockholm på tema entreprenörskap.

Deras Kungliga Högheter är båda fokuserade på entreprenörskap och företagande i sina respektive hemländer. I Nederländerna är Prins Constantijn särskilt sändebud för StartupDelta, en organisation för främjande av startupföretagande. I Sverige har Prins Daniel tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien initierat Prins Daniels Fellowship för att inspirera unga till entreprenörskap samt stötta unga entreprenörer.

Prins Daniel var inbjuden till Nederländerna år 2018 för ett besök på entreprenörskapstemat och har nu bjudit in Prins Constantijn för ett liknande besök i Sverige.

Utdrag ur programmet

Måndag den 27 maj

Besök på Norrsken House

Norrsken House är en icke-vinstdrivande stiftelse som syftar till att stödja företag och organisationer som väntas kunna ha en positiv inverkan på samhället. Under besöket kommer verksamheten i Norrsken House att presenteras. Prinsarna kommer också att träffa några av de startup-företag som är medlemmar i huset.

Kontakt: Eric Ljunggren, Norrsken Foundation, tfn: 0707-75 61 74, e-post: eric@norrskenfoundation.org

Tisdag den 28 maj

Besök på Epicenter

Epicenter är ett så kallat innovationshus för digitala företag, placerat i Stockholm. Epicenter finns också i Amsterdam och besöktes av Prins Daniel och Prins Constantijn i samband med besöket i Nederländerna 2018. Under besöket på Epicenter i Stockholm väntas Prinsarna närvara vid ett rundabordssamtal samt ett efterföljande seminarium.

Kontakt: Cecilia Österholm, Epicenter, tfn: 0725-79 75 41, e-post: cecilia@epicenterstockholm.com

Besök på Hyper Island

Hyper Island är ett svenskt utbildningsbolag, en näringslivsanpassad yrkeshögskola, specialiserat på digitala och interaktiva medier. Under besöket kommer skolans arbete att presenteras och Prinsarna väntas delta i ett samtal.

Kontakt: Petter Andersson, Hyper Island, tfn: 0733-12 14 79, e-post: petter.andersson@hyperisland.com

Media är välkomna att följa ovan programpunkter av besöket.

Ytterligare information

För ytterligare information, kontakta informationssekreterare Johan Tegel, Kungl. Hovstaterna

Tfn: 08-402 64 10
E-post: johan.tegel@royalcourt.se