H.K.H. Kronprinsessan vandrar i Västmanland

Kronprinsessans tjugonde vandring genom Sveriges landskap äger rum fredagen den 26 april i Västmanland.

Kronprinsessan vandring i Västmanland går genom naturreservatet Hälleskogsbrännan. I Hälleskogsbrännan får Kronprinsessan och alla som vandrar med henne möjlighet att på nära håll uppleva följderna av skogsbranden 2014, se hur naturen återhämtar sig och livet återvänder.

Vandringen inleds vid Hälleskogsbrännans entré vid Virsbo-Skräddartorp och går sedan via Uvberget, Rastholmen, Stora Vallsjön och Klösberget för att avslutas vid Grävlingsberget.

Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap

Under hösten 2017 inledde Kronprinsessan en serie vandringar genom Sveriges alla landskap. Vandringarna startade i Västergötland i september och genomförs under de närmsta åren. Länsstyrelserna i samspel med det lokala föreningslivet har en viktig roll i att utforma besöken.

Med vandringarna vill Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider samt synliggöra den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar här.

Varje landskap besöks under en dag där Kronprinsessan vandrar för att uppleva en del av Sveriges unikt tillgängliga och variationsrika natur. Kronprinsessan önskar också att i samband med sin vandring genom Sverige lyfta värdet av friluftsliv och rörelse.

Mer information

Informationsavdelningen, Kungl. Hovstaterna
Tfn: 08-402 6000
E-post: press@royalcourt.se