Fjorton projekt som främjar barn och ungas hälsa och gemenskap får anslag från Kronprinsessparets Stiftelse

Kronprinsessparets Stiftelse delar årligen ut anslag till projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige.

I år tilldelas åtta nya projekt anslag samt sex projekt har beviljats fortsatt anslag.

Kronprinsessparets Stiftelse vill genom projektanslagen möjliggöra att barn och unga oavsett förutsättningar ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Med hjälp av expertrådet väljer stiftelsen ut projekt som skapar en positiv förändring i samhället och stödjer dessa projekt genom att bidra med finansiering och kunskap.

"Det är en förmån att få bidra till innovation och brett utbud för unga genom dessa anslag”, säger Johan Oljeqvist, vd Fryshuset och medlem i Kronprinsessparets Stiftelses expertråd. ”Stödet är avgörande för både den uthållighet som krävs i organisationernas arbete, och det mod som behövs för att skapa nya förutsättningar för unga i olika situationer. Kronprinsessparets Stiftelse visar att satsningar på alla unga, oavsett bakgrund och förutsättningar, är betydelsefulla och behövs för att skapa ett hållbart samhälle – den signalen är ofta lika viktig som de ekonomiska resurserna. Stiftelsens kommer, genom den bredd av organisationer över hela Sverige som i år får stöd, göra verklig skillnad för många barn och unga."

Projektanslag 2018 Kronprinsessparets Stiftelse

Nya anslag

Organisation: Bara Vanlig Hälsa
Projekt: Hälsoinriktade aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning

Organisation: Berättarministeriet
Projekt: Lärarportal för pedagogiskt material, inspiration och erfarenhetsutbyte

Organisation: Changers Hub
Projekt: Mötesplats där unga motiveras till konstruktiva livsval

Organisation: MIND
Projekt: Inspirera barn och unga att börja prata om psykisk ohälsa

Organisation: Ronja Fotbollsklubb
Projekt: Fotboll och dansaktiviteter för att stärka tjejers handlingsutrymme och hälsa

Organisation: Star for Life
Projekt: Motivationslyftet - mentalt träningsprogram för grundskolan och gymnasiet

Organisation: Stiftelsen Läxhjälpen
Projekt: Regelbunden och fokuserad läxhjälp till barn i socioekonomiskt utsatta områden

Organisation: The Good Talents
Projekt: Stötta unga talanger och synliggöra dem som förebilder för andra unga

Fortsatta anslag

Organisation: Drivkraft Malmö, Helsingborg och Landskrona
Projekt: Mentorskap och läxhjälp för barn som behöver goda förebilder och stöd i vardagen

Organisation: En Frisk Generation
Projekt: Hjälpa barn och deras familjer till en aktiv livsstil

Organisation: Fritidsbanken
Projekt: Insamling och utlåning av sport- och fritidsutrustning

Organisation: GAPF
Projekt: Motverka och förebygga att unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck

Organisation: Luleå Tekniska Universitet
Projekt: Aktiva skoltransporter – få fler barn att gå och cykla till skolan

Organisation: Löparakademin
Projekt: Löpträning och workshops för att ge unga bättre förutsättningar för studier och arbetsliv

Om Kronprinsessparets Stiftelse

Kronprinsessparet skapade stiftelsen för att möjliggöra för barn och unga i Sverige att få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Kronprinsessparets Stiftelse belyser, finansierar och initierar viktiga initiativ som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. År 2016 initierade stiftelsen verksamheten Generation Pep som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.

Stiftelsen delar årligen ut anslag till projekt som aktivt arbetar med att främja god hälsa och verkar för stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. Stiftelsens styrelse har år 2018 beslutat att ge anslag till fjorton projekt. Ansökningar om anslag beviljas av Stiftelsen efter en omfattande urvalsprocess. 200 ansökningar inkom under ansökningsperioden augusti 2018. Samtliga ansökningar har granskats utifrån matchning av Stiftelsens ändamål och uppfyllnad av Stiftelsens kriterier. Kronprinsessparets Stiftelses expertråd bidrar med kunskap och kompetens i urvalet av projekt utifrån en ambition att skapa verklig och genomslagskraftig förändring.

Läs mer om Kronprinsessparets stiftelse