Medieackreditering till H.K.H. Prinsessan Adriennes dop

Från och med i dag, tisdag 15 maj, kan svensk och internationell media ansöka om tillträde till den foto- och medieposition som arrangeras utanför Drottningholms slottskyrka vid Prinsessan Adriennes dop fredagen den 8 juni 2018. En mindre fotoposition kommer även finnas tillgänglig i allén utanför grindarna på sjösidan.

Foto- och mediepositionerna har ett begränsat antal platser.

Ansökningsperioden är öppen 15 maj – 1 juni. Ansökningar inkomna efter 1 juni behandlas ej.

Ansökan om ackreditering till foto- och mediepositionerna görs via press@royalcourt.se

Ett begränsat antal skrivande journalister kommer ges möjlighet att närvara inne i Drottningholms slottskyrka. Dessa journalister bjuds in av Kungl. Hovstaterna.

Program för Prinsessan Adriennes dop

11.00-12.00

Gäster anländer till Drottningholms slottskyrka


Foto- och medieposition utanför Drottningholms slottskyrka

12.00

Dopgudstjänst i Drottningholms slottskyrka


Endast host photographer och host broadcaster


Inbjudna skrivande journalister har möjlighet att närvara i Drottningholms slottskyrka

13.00

Kungaparets mottagning, Drottningholms slott

Ackreditering för tillträde till foto- och mediepositionerna:

Tid: 09.30
Var: Drottningholms slott
Ackreditering: press@royalcourt.se

Ansökningsperioden är öppen 15 maj – 1 juni.
Ansökningar som kommer in efter 1 juni behandlas ej.