Kungaparet på officiellt besök till Japan

Kungen och Drottningen besöker Japan den 22–25 april 2018 på inbjudan av den japanska regeringen. Den svenska regeringen kommer att representeras av samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan samt EU- och handelsminister Ann Linde. Näringslivsfrågor kommer att stå i fokus under besöket, då Sverige och Japan i år högtidlighåller 150 år av diplomatiska förbindelser.

Frihandelsavtalet EU–Japan väntas stimulera mer handel och investeringar för både Sverige och Japan. En stor svensk affärsdelegation följer med för att delta vid Japan–Sweden Business Summit, det största möte mellan svenskt och japanskt näringsliv som hittills organiserats. Business Sweden arrangerar också ett stort antal seminarier och möten i syfte att stärka handelsrelationerna mellan länderna.

Innovation, forskning och hållbarhet kommer att belysas. Vidare berörs samhällsfrågor som åldrande och våld mot barn.

Under besöket kommer Kungen och Drottningen att träffa och samtala med Kejsare Akihito och Kejsarinnan Michiko. Premiärminister Shinzo Abe och fru Abe tar emot för ett möte följt av en middag till Kungaparets ära.

De tre dagar långa besöket äger rum i Tokyo och Kamakura.

Ett mer utförligt program för besöket kommer att publiceras separat.

Till redaktionen

Svenska medierepresentanter behöver särskild ackreditering via UD för att kunna bevaka besöket. Sista dag för ansökan om ackreditering är tisdagen den 17 april 2018.

Kontakt

Boel Lindbergh
Chef, UD:s internationella presscenter
Telefon 08-405 50 08
Mobil 072-735 50 08
e-post till Boel Lindbergh

Per Sjönell
Kansliråd, Asien och Oceanienenheten
Telefon 08-405 53 32
Mobil 070-545 82 13
e-post till Per Sjönell