H.K.H. Kronprinsessan vandrar i Blekinge

Kronprinsessans femte vandring genom Sveriges landskap äger rum fredagen den 13 april i Blekinge.

Kronprinsessans femte landskapsvandring äger rum i Ronnebys tätortsnära naturområden – Ronneby Brunnspark samt naturreservatet Södra Brunnsskogen. Under vandringen i Ronneby Brunnspark besöker Kronprinsessan bland annat Blekinge brukshundsklubbar, Fågeltornet, naturrum samt den Japanska trädgården. I naturreservatet Södra Brunnskogen får Kronprinsessan information om Trollsjön samt bland annat möta Ronneby orienteringsklubb, Naturskyddsföreningen samt Friluftsfrämjandet.

Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap

Under hösten 2017 inledde Kronprinsessan en serie vandringar genom Sveriges alla landskap. Vandringarna startade i Västergötland i september och genomförs under de närmsta åren. Länsstyrelserna i samspel med det lokala föreningslivet kommer att ha en viktig roll i att utforma besöken.

Med vandringarna vill Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider samt synliggöra den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar här.

Varje landskap besöks under en dag där Kronprinsessan vandrar för att uppleva en del av Sveriges unikt tillgängliga och variationsrika natur. Kronprinsessan önskar också att i samband med sin vandring genom Sverige lyfta värdet av friluftsliv och rörelse.

Information kring landskapsvandringarna publiceras på http://www.kungahuset.se/landskapsvandringar

För mer information, kontakta:

Informationsavdelningen, Kungl. Hovstaterna
Tfn: 08-402 6000
E-post: press@royalcourt.se