Medaljförläningar 28 januari 2018

Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus.

H.M. Konungens medalj från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster, samt för förtjänstfullt arbete inom Kungl. Hovstaterna.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

Generaldirektör Christian Danielsson
För framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning.

Direktör Jonas af Jochnick
För betydande insatser inom svenskt näringsliv.

Direktör Marianne Nivert
För förtjänstfulla insatser inom svenskt näringsliv.

12:e storleken i högblått band

Professor Hans-Gunnar Axberger
För betydande insatser inom juridik och svensk statsförvaltning.

Direktör Claes Dinkelspiel
För förtjänstfulla insatser inom svensk demensvård.

Direktör Hans Mellström
För framstående insatser inom svenskt näringsliv.

Bergsingenjör Orvar Nyquist
För förtjänstfulla insatser inom svenskt näringsliv.

Direktör Lena Olving
För framstående insatser inom svenskt näringsliv.

Direktör Thord Wilkne
För betydande insatser inom svenskt näringsliv.

8:e storleken i Serafimerordens band

Adjutant Ola Barvér
För förtjänstfulla insatser som H.M. Konungens adjutant.

Advokat Jan-Mikael Bexhed
För betydande insatser som jurist och advokat.

Hovintendent Katri Carlberg
För förtjänstfulla insatser vid Riksmarskalksämbetet.

Professor Mohammad Fazlhashemi
För förtjänstfulla insatser som islamolog, särskilt inom islamsk teologi och filosofi.

Generalsekreterare Edvard Fleetwood
För framstående insatser som främjare av svenska kultur- och forskningskontakter med utlandet – särskilt med Japan.

Biskop emeritus Esbjörn Hagberg
För betydande insatser inom svenskt kyrkoväsende.

Livmedikus Angelica Lindén Hirschberg
För förtjänstfulla insatser som livmedikus.

Professor Jan Holmgren
För förtjänstfulla insatser inom biomedicinsk forskning.

Hovmarskalk Karolin A. Johansson
För förtjänstfulla insatser vid Hovmarskalksämbetet.

Adjutant Niklas Niemi
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessans adjutant.

Adjutant Miguel Riera
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessans adjutant.

Slottsarkitekt Jakob Strömholm
För förtjänstfulla insatser som arkitekt vid Gripsholms slott.

Professor Ann Mari Svennerholm
För förtjänstfulla insatser inom biomedicinsk forskning.

Kommendör Bo Rask
För framstående insatser inom svenskt akademiväsende.

Adjutant Fredric Westerdahl
För förtjänstfulla insatser som H.M. Konungens adjutant.

8:e storleken i högblått band

Teaterchef Ronnie Hallgren
För betydande förtjänster inom svensk scenkonst.

Journalist Anders Johansson
För betydande insatser som journalist och författare.

Skådespelare Suzanne Reuter
För framstående insatser som skådespelare.

Redaktör Ted Rosvall
För förtjänstfulla insatser som genealog och kulturförmedlare.

Fd. rektor Barbara Spectre
För framstående insatser för den judiska kulturen i Sverige och utomlands.

Hovsekreterare Anita Söderlind
För förtjänstfulla insatser vid Hovmarskalksämbetet.

Scenograf Lars-Åke Thessman
För betydande insatser som scenograf.

Ordförande för Mentor Sverige Yvonne Thunell
För förtjänstfulla insatser inom Mentor International och Mentor Sverige.

8:e storleken i silver i högblått band

Extra servitör Christer Karlsson
För förtjänstfulla insatser som extra servitör.

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS


Tonsättare Rolf Martinsson
För framstående konstnärliga insatser som tonsättare.

Professor Dan-Olof Stenlund
För framstående konstnärliga insatser som kördirigent och körpedagog.

Operasångare Iréne Theorin
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska.

Illustratör och animatör Per Åhlin
För framstående konstnärliga insatser som illustratör och animatör.

FÖR LÅNG OCH TROGEN TJÄNST


Lokalvårdare Anita Hed-Erlandsson
För lång och trogen tjänst vid Hovmarskalksämbetet.

Trädgårdsmästare Anders Kristenson
För lång och trogen tjänst vid Ståthållarämbetet.