Prins Carl-medaljen

Prins Carl-medaljen förlänas den 1 december 2017 undergeneralsekreteraren i Förenta Nationerna Staffan de Mistura för framstående internationella humanitära insatser.

Medaljen utdelas på Kungl. Slottet måndagen den 4 december 2017.

Läs mer om Prins Carl-medaljen