Medieackreditering till H.K.H. Prins Gabriels dop

Från och med i dag, onsdag 1 november, kan svensk och internationell media ansöka om tillträde till den foto- och medieposition som arrangeras utanför Drottningholms slottskyrka vid Prins Gabriels dop fredagen den 1 december 2017.

Foto- och mediepositionen har ett begränsat antal platser.

Ansökningsperioden är öppen 1 november - 24 november. Ansökningar inkomna efter 24 november behandlas ej.

Ansökan om ackreditering till foto- och mediepositionen görs via press@royalcourt.se

Ett begränsat antal skrivande journalister kommer ges möjlighet att närvara inne i Drottningholms slottskyrka. Dessa journalister inbjudes av Kungl. Hovstaterna.

Program för Prins Gabriels dop

11.00-12.00

Gäster anländer till Drottningholms slottskyrka

Foto- och medieposition utanför Drottningholms slottskyrka

12.00

Dopgudstjänst i Drottningholms slottskyrka
Endast host photographer och host broadcaster
Inbjudna skrivande journalister har möjlighet att närvara i Drottningholms slottskyrka

13.00

Kungaparets mottagning, Drottningholms slott

Ackreditering för tillträde till foto- och medieposition:

Tid: 09.30
Var: Drottningholms slott
Ackreditering: press@royalcourt.se

Ansökningsperioden är öppen 1 november – 24 november
Ansökningar som kommer in efter 24 november behandlas ej.