H.K.H. Kronprinsessan vandrar i Östergötland

Kronprinsessans tredje vandring genom Sveriges landskap äger rum torsdagen den 26 oktober i Östergötland.

Kronprinsessans tredje landskapsvandring äger rum i Tinnerö naturreservat i Östergötland. Under vandringen får Kronprinsessan möjlighet att stifta bekantskap med ett antal ideella föreningar som verkar i området samt uppleva fågelliv, eklandskap och fornlämningar.

Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap

Under hösten 2017 inledde Kronprinsessan en serie vandringar genom Sveriges alla landskap. Vandringarna startade i Västergötland i september och genomförs under de närmsta åren. Länsstyrelserna i samspel med det lokala föreningslivet kommer att ha en viktig roll i att utforma besöken.

Med vandringarna vill Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider samt synliggöra den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar här.

Varje landskap besöks under en dag där Kronprinsessan vandrar för att uppleva en del av Sveriges unikt tillgängliga och variationsrika natur. Kronprinsessan önskar också att i samband med sin vandring genom Sverige lyfta värdet av friluftsliv och rörelse.

Mer information

Informationsavdelningen, Kungl. Hovstaterna
Tfn: 08-402 6000
E-post: press@royalcourt.se