Salut med anledning av Prinsessan Sofias nedkomst

Med anledning av H.K.H. Prinsessan Sofias nedkomst skjuter Försvarsmakten salut ikväll, den 31 augusti kl. 18.00.

Vid en kunglig födsel skjuts salut enligt Försvarsmaktens ceremonibestämmelser. Salutering om 21 skott sker från Skeppsholmens salutstation i Stockholm samt från salutstationerna i Boden, Härnösand, Karlskrona och Göteborg.