Konselj och Te Deum med anledning av Prinsessan Sofias nedkomst

Måndagen den 4 september 2017 kommer konselj och Te Deum att hållas på Kungliga slottet med anledning av H.K.H. Prinsessan Sofias nedkomst.

Följande medietillfällen äger rum:

1) Fotopool vid konseljen

Inpassering via Västra valvet, Kungliga slottet. Samling kl. 10.15.

Vid konseljen, som hålls kl. 11.15, informerar H.M. Konungen regeringen om barnets titel, namn samt tilltalsnamn.

Följande media bereds plats:

 • IBL, stillbild (1 person)
 • IBL, rörlig (1 person)
 • Stella Pictures, stillbild (1 person)
 • Stella Pictures, rörlig (1 person)
 • TT Nyhetsbyrån, stillbild (1 person)
 • TT Nyhetsbyrån, rörlig (1 person)
 • SVT, rörlig (1 person)
 • TV4, rörlig (1 person)
 • Sveriges Radio, ljudupptagning (1 person)

Redaktionerna ombeds anmäla deltagande till press@royalcourt.se senast söndagen den 3 september kl. 13.00.

Vänligen medtag giltig presslegitimation.

2) Medietillfälle i Karl XV-salen

Inpassering via Västra valvet, Kungliga slottet. Samling kl. 10.45.

I Karl XV-salen kommer fv. riksmarskalk, ordenskansler Ingemar Eliasson, att efter konseljen läsa upp barnets titel, namn samt tilltalsnamn.

Övriga som deltar i Karl XV-salen är förste vice talman Tobias Billström, statsminister Stefan Löfven samt överhovmästarinna Kirstine von Blixen-Finecke.

Begränsat antal platser. Ansökan om ackreditering för medietillfället i Karl XV-salen skickas till press@royalcourt.se senast söndagen den 3 september kl. 13.00.

I anmälan ska anges namn på en reporter och/eller en fotograf samt medieföretag. Den media som bereds plats erhåller en e-postbekräftelse.

Det finns utrymme för ett fåtal frågor i samband med medietillfället. Enskilda intervjuer erbjuds ej.

Vänligen medtag giltig presslegitimation.

3) Fotopool vid Te Deum

Inpassering via Västra valvet, Kungliga slottet. Samling kl. 11.30.

Med anledning av nedkomsten hålls en tacksägelsegudstjänst, Te Deum, kl. 12.15 i Slottskyrkan. Inbjudna gäster är den närmaste familjen, representanter för riksdag, regering och det officiella Sverige samt Kungl. Hovstaternas personal.

Vid inledningen av gudstjänsten bereds följande bildbyråer plats i en fotopool:

 • IBL, stillbild (1 person)
 • Stella Pictures, stillbild (1 person)
 • TT Nyhetsbyrån, stillbild (1 person)

Bildbyråerna ombeds anmäla fotografens namn till press@royalcourt.se senast söndagen den 3 september kl. 13.00.

Ett begränsat antal skrivande journalister bereds plats i kyrkan. Anmälan sker till press@royalcourt.se senast söndagen den 3 september kl. 13.00. De medier som bereds plats erhåller en e-postbekräftelse.

Media bereds ej plats i Södra valvet.

Vänligen medtag giltig presslegitimation.

För mer information

Kungl. Hovstaternas informationsavdelning, 08-402 60 00