Prinsessan Christina genomgår stamcellstransplantation

Prinsessan Christina, Fru Magnuson har sedan oktober behandlats för blodcancer med regelbunden cellgiftsbehandling. Behandlingen har gått bra. Men Prinsessans blodcancer kan inte botas med denna behandling eftersom den uppstått i benmärgens stamceller som är motståndskraftiga mot cellgifter.

I samråd med familj och läkare har Prinsessan därför beslutat att genomgå en stamcellstransplantation.

Under de närmaste månaderna kommer Prinsessans och familjens hela kraft att fokusera på behandlingen.

Kontakt

Kungl. Hovstaternas Informationsavdelning
Tfn: 08-402 6000
E-post: press@royalcourt.se