Medaljförläningar 28 januari 2017

Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus.

H.M. Konungens medalj instiftades runt 1814 och finns i flera storlekar.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

Ambassadör Carl-Henrik Ehrenkrona
För framstående insatser inom svensk statsförvaltning.

Konteramiral Thomas Engevall
För förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsende.

Biträdande generalsekreterare Christian Leffler
För betydande insatser inom svensk utrikesförvaltning.

Direktör Martin Lundstedt
För framstående insatser inom svenskt näringsliv.

Förste hovmarskalk Mats Nilsson
För förtjänstfulla insatser som förste hovmarskalk och chef för Hovmarskalksämbetet.

Överintendent Margareta Nisser-Dalman
För förtjänstfulla insatser som chef för Kungl. Husgerådskammaren

Stabschef Håkan Pettersson
För förtjänstfulla insatser som chef för H.M. Konungens stab.

12:e storleken i högblått band

Docent Tore Curstedt
För betydande insatser inom medicinsk forskning.

Generalsekreterare Elisabeth Dahlin
För förtjänstfullt arbete för barns rättigheter.

Dr. Eva Hamilton
För framstående insatser inom svenskt medieväsen.

Byggmästare Sven-Harry Karlsson
För betydande insatser till förmån för svenskt kulturliv.

Kapitalförvaltare Hans Mertzig
För förtjänstfulla insatser som ekonom och kapitalförvaltare.

F.d. Finansborgarråd Sten Nordin
För framstående insatser inom svensk kommunalförvaltning.

Direktör Jonas Wiström
För betydande insatser inom svenskt näringsliv.

8:e storleken i Serafimerordens band

Slottsarkitekt Carl-Johan Althoff
För förtjänstfulla insatser som arkitekt vid Riddarholmskyrkan.

Professor Göran K. Hansson
För förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsende.

Dr. Wilhelmina Hoffman
För framstående insatser som chef på Silviahemmet samt på Svenskt Demenscentrum.

Professor Barbro Klein
För betydande insatser för svenskt och internationellt forskningsväsende samt som etnolog.

Professor Martin Kylhammar
För förtjänstfulla insatser inom litteraturvetenskapen.

F.d. Generaldirektör Anders Lindström
För framstående insatser inom svenskt fackföreningsväsende och näringsliv.

Professor Danuta Wasserman
För betydande insatser inom suicidalforskningen.

Godsägare Jan Weijber
För förtjänster om det Kungl. Huset.

Docent Karin Ådahl
För förtjänstfulla insatser rörande främreorientalisk konsthistoria samt svenskt forskningsväsende.

Advokat Christian Åhlund
För framstående insatser till för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

8:e storleken i högblått band

Hovflorist Claes Carlsson
För förtjänstfulla insatser som hovflorist

Pastor Pelle Hörnmark
För förtjänstfulla insatser inom Pingströrelsen.

Biskop Jan-Olof Johansson
För betydande insatser för svenskt kyrkoväsende.

Cyklist Jenny Rissveds
För framstående insatser som cyklist.

Simmare Sarah Sjöström
För framstående insatser som simmerska.

Regissör och librettist Maria Sundqvist
För betydande insatser som regissör och librettist.

5:e storleken i högblått band

ICA-handlare Jonas Berg
För förtjänstfulla insatser inom svenskt samhälls- och näringsliv.

Frisör Johan Hellström
För förtjänstfulla insatser som frisör.

Frisör Peter Hägelstam
För förtjänstfulla insatser som frisör.

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Operasångerska Ann Hallenberg
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska.

Skådespelare Elin Klinga
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

Sångerska och kompositör Lisa Nilsson
För framstående konstnärliga insatser som sångerska och kompositör.

BELÖNING FÖR LÅNG OCH TROGEN TJÄNST

Trädgårdsmästare Kenneth Almgren
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Djurgårdsförvaltningen.

Trädgårdsmästare Elisabeth Eriksson
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Djurgårdsförvaltningen.

Förste slottsuppsyningsman Timothy Gold Cox
För lång och trogen tjänst vid Ståthållarämbetet.

Trädgårdsmästare Malin Järild
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Djurgårdsförvaltningen.

Trädgårdsmästare Heidi Möller
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Djurgårdsförvaltningen.