Drottning Silvias Jubileumsfond tillkännager stipendiater

Vid ett sammanträde på Kungl. Slottet i Stockholm den 1 december 2016 har styrelsen för Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och funktionshinder, under ledning av H.M. Drottningen, beslutat utdela stipendier enligt följande:

Naira Topooco Hjalmarsson, doktorand vid Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings Universitet, för projektet ”Treating Adolescent Depression”.
– 120 000 kr

Marion Lieberman, doktorand vid Enheten för logopedi, Clintec, Karolinska Institutet, för projektet ”Uppföljning av tal, språk och kommunikation hos barn som inte har stavelsejoller vid 10 månaders ålder”.
– 120 000 kr

Anna Molnar, doktorand vid Enheten för oftalmiatrik, neuroinstitutionen, Uppsala Universitet, för projektet ”Näthinnans struktur och funktion hos extremt för tidigt födda barn”.
– 120 000 kr

Laleh Nayeb, doktorand vid Enheten för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet, för projektet ”Tidig upptäckt av språkstörning hos flerspråkiga barn. Validering av språkscreening vid 2½ års ålder på BVC”.
– 120 000 kr

Joanna Kritikou, doktorand vid Department of Microbiology, Karolinska Institutet, för projektet ”Revealing how WASp stings in immunodeficiency and cancer”.
– 80 000 kr

Ann-Charlotte Andreasson, doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för projektet ”Kortikal excitabilitet vid nydebuterad epilepsi hos barn. Effekt av cerebrala funktionsstörningar och antiepileptisk medicinering”.
– 60 000 kr

Linnea Bärebring, doktorand vid Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Göteborgs Universitet, för projektet ”Maternell D-vitaminstatus i relation till komplikationer och perinatal syrebrist i samband med förlossning i en multietnisk kohort”.
– 60 000 kr

Lisa Dinkler, doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Gillbergscentrum, Göteborgs Universitet, för projektet ”Etiologin bakom ätstörningar i ett neuropsykiatriskt perspektiv”.
– 60 000 kr

Maria Heyman, doktorand vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet, för projektet ”Psykisk och fysisk hälsa hos unga vuxna födda med extremt låg födelsevikt (<1000 g) en nationell uppföljningsstudie av barn födda 1990-92”.
– 60 000 kr