Tolv projekt som främjar barn och ungas hälsa och gemenskap får anslag från Kronprinsessparets Stiftelse

Kronprinsessparets Stiftelse delar årligen ut anslag till projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige

"Stiftelsen vill belysa och möjliggöra initiativ och projekt som främjar god hälsa och gemenskap bland barn och unga. Vi vill att alla barn oavsett förutsättningar ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro", säger Elin Annwall, verksamhetschef för Kronprinsessparets Stiftelse.

Anslagen tilldelas fyra projekt som tidigare inte fått anslag samt åtta projekt som efter utvärdering beviljats fortsatt anslag.

"Det är fantastiskt att följa den megavilja att skapa positiv social utveckling som finns i Sverige! De verksamheter som Kronprinsesseparets stiftelse valt att stötta kommer att bidra till avgörande möjligheter för våra barn och unga, och därigenom till ett mer inkluderande och välmående samhälle", säger Golnaz Hashemzadeh Bonde, del av Kronprinsessparets Stiftelses expertråd.

Kronprinsessparets Stiftelse belyser, finansierar och initierar projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. Stiftelsen är en enande kraft som möjliggör för engagerade individer, experter, organisationer och projekt att mötas och verka tillsammans mot ett gemensamt mål.

Projektanslag 2016 Kronprinsessparets Stiftelse

Organisation: En Frisk Generation
Projekt: Hjälpa barn och deras familjer till en aktiv livsstil

Organisation: Futebol da forca
Projekt: Futebol Aberto - öppen fotbollsträning för tjejer

Organisation: Goodsport
Projekt: Nattfotboll - kvällsaktiviteter för ungdomar

Organisation: Hej Främling!
Projekt: Aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa som inkluderar alla

Organisation: Löparakademin
Projekt: Tioveckorsprogram med syfte att öka förutsättningarna att lyckas i studier och arbetsliv

Organisation: Passalen
Projekt: Aktiv fritid för unga med funktionsvariation

Organisation: Solfjäderstaden Innebandyklubb
Projekt: Kvartersinnebandy - gratis motionsinnebandy för barn i sitt närområde

Organisation: Star for Life Sverige
Projekt: Stärka elevers studiemotivation och självkänsla

Organisation: Stiftelsen Fryshuset
Projekt: Dans & Dialog – ett dansprojekt för nyanlända

Organisation: Stiftelsen Läxhjälpen
Projekt: Regelbunden och fokuserad läxhjälp till barn i socioekonomiskt utsatta områden

Organisation: Svenska med baby
Projekt: Öppna föräldragrupper för föräldralediga och barn

Organisation: Umeå Korpförening
Projekt: Ung i Korpen - motion för unga daglediga

Om Kronprinsessparets Stiftelse

Kronprinsessparet skapade stiftelsen för att möjliggöra för barn och unga i Sverige att få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Kronprinsessparets Stiftelse belyser, finansierar och initierar viktiga initiativ som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. År 2016 initierade stiftelsen initiativet GEN-PEP som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.

Stiftelsen delar årligen ut anslag till projekt som aktivt arbetar med att främja god hälsa och verkar för stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. Stiftelsens styrelse har år 2016 beslutat att ge anslag till tolv projekt. Ansökningar om anslag beviljas av Stiftelsen efter en omfattande urvalsprocess. 216 ansökningar inkom under ansökningsperioden augusti 2016. Samtliga ansökningar har granskats utifrån matchning av Stiftelsens ändamål och uppfyllnad av Stiftelsens kriterier. Kronprinsessparets Stiftelses expertråd bidrar med kunskap och kompetens i urvalet av projekt utifrån en ambition att skapa verklig och genomslagskraftig förändring.

Läs mer om Stiftelsen