Kronprinsessparet besöker Rom och Milano 15-17 december 2016

Den 15-17 december besöker Kronprinsessparet, tillsammans med gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Rom och Milano, Italien.

Syftet med besöket är att lyfta hälso- och kulturfrågor samt främja svenskt näringsliv. Bilden av Sverige i Italien är positiv och målsättningen är att ytterligare fördjupa relationerna mellan länderna.

Ur programmet för besöket i Rom och Milano

Torsdag 15 december – Rom, Italien

Besök vid deputeradekammaren

Besöket i Rom inleds med att Kronprinsessparet och statsrådet Ekström möter talman Laura Boldrini i deputeradekammaren, Camera dei Deputati. Talmannen för Deputeradekammaren är det tredje högsta politiska ämbetet i Italien, efter presidenten och talmannen i senaten.

Efter mötet visar talman Laura Boldrini Kronprinsessparet och statsrådet Ekström Sala delle donne, Kvinnornas sal.

Besök hos Birgittasystrarna

Kronprinsessparet och statsrådet Ekström besöker Birgittasystrarna där de träffar Moder Tekla och Moder Fabia. Moder Tekla lämnade nyligen, av åldersskäl, sin position som Birgittasystrarnas generalabbedissa i Rom, en befattning hon innehaft sedan 1980-talet. Moder Fabia efterträdde Moder Tekla som generalabbedissa i Rom.

I dag finns det cirka 600-700 Birgittasystrar i 55-70 kloster i hela världen, beroende på vilka grenar av orden som räknas med.

Besök hos fotbollsklubben Roma AS

Kronprinsessparet och statsrådet Ekström besöker fotbollsklubben Romas AS projekt för ungdomar med funktionsnedsättning.

Mottagning svenska residenset

Kronprinsessparet och statsrådet Ekström deltar vid svenska ambassadens årliga Luciamottagning på svenska residenset. Värd är Sveriges ambassadör i Italien Robert Rydberg.

Fredag 16 december – Rom, Italien

Besök vid Svenska Rominstitutet

Andra dagen i Rom inleds med att Kronprinsessparet och statsrådet Ekström besöker Svenska Rominstitutet och får information om aktuell forskning samt en visning av institutet.

Svenska Rominstitutet är basen för svenska arkeologiska utgrävningar och vetenskaplig verksamhet i Italien. Institutet har ett forskningsbibliotek med cirka 60 000 volymer.

Institutet grundades 1925 med kronprins Gustav (VI) Adolf som en stark drivande kraft. Kronprins Gustav (VI) Adolf var styrelsens förste ordförande. Syftet var främst att främja antikvetenskapen, men institutet skulle också "tjäna den humanistiska forskningens och konstens intressen".

FAO – FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation

Kronprinsessparet och statsrådet Ekström träffar FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva för ett bilateralt möte.

Därefter deltar Kronprinsessan vid seminariet ”Step it up together with rural women to end hunger and poverty” högnivåsegment. Seminariet arrangeras för att uppmärksamma kvinnors avgörande roll i arbetet med att nå FN:s globala hållbarhetsmål, med särskilt fokus på att utrota hunger och minska fattigdom i världen.

FAO är det äldsta av FN:s fackorgan och har 194 medlemsländer. FAO leder det internationella arbetet med att bekämpa fattigdom och svält, med målet att nå en värld utan hunger.

Fredag 16 december – Milano, Italien

Besök konceptbutiken Frip

Besöket i Milano inleds med att Kronprinsessparet och statsrådet Ekström besöker konceptbutiken Frip där ägaren Anna Stener berättar om hur det är att sälja svenskt mode i Italien.

Mottagning svensk-italienska handelskammaren Assosvezia

Kronprinsessparet och statsrådet Ekström deltar vid svensk-italienska handelskammaren Assosvezias årliga Luciamottagning.

Lördag 17 december – Milano, Italien

Besök på forskningssjukhuset San Raffaele

Kronprinsessparet och statsrådet Ekström inleder den avslutande dagen i Milano med att besöka forskningssjukhuset San Raffaele där de får information om verksamheten samt svenska företaget Getinge som levererar operationsutrustning till sjukhuset.

Besök på Volvo Group

Kronprinsessparet och statsrådet Ekström besöker Volvo Group där de får information om deras arbete kring hållbara transportlösningar.

Björk Swedish Brasserie

Som avslutning på besöket i Milano besöker Kronprinsessparet och statsrådet Ekström Björk Swedish Brasseri. Under besöket får Kronprinsessparet och statsrådet information av grundaren Giuliana Rosset om hur det är att servera svensk och nordisk mat i Italien. Björk Swedish Brasserie finns i Aosta och Milano med en tillhörande mat- och nordisk designbutik.