Grevinnan Gunnila Bernadotte har avlidit

Måndagen den 12 september 2016 avled grevinnan Gunnila Bernadotte, som var gift med H.M. Konungens farbror greve Carl Johan Bernadotte af Wisborg.

Med anledning av grevinnans bortgång säger H.M. Konungen:

"Gunnila Bernadotte var gift med min farbror greve Carl Johan. Hon var mycket uppskattad, nära och trogen vän i vår familj och lämnar oss i stor saknad."