Kungen vid miljömötet Royal Colloquium 2016

Från och med i dag närvarar Kungen vid Royal Colloquium, ett miljömöte som pågår den 23 - 25 maj på Rosersbergs slott. Mötet samlar ledande internationella forskare, beslutsfattare och kulturpersoner.

Utifrån sitt engagemang och intresse för miljön tog Kungen 1992 initiativ till mötet Royal Colloquium. Årets möte med temat “Environmental Reality: Reconsidering the Options" är det tolfte i mötesserien. Syftet med Royal Colloquium 2016 är att lyfta fram insikter från tidigare möten och sätta in dem i ett framtidsperspektiv.

Ämnen är bland annat klimatförändringarnas indirekta och mindre uppmärksammade påverkan på områden som hälsa, vattenförsörjning och energi. Föredragen under mötet kommer att beröra alltifrån globalisering och forskningsresultat från olika ekosystem - till hur innovationer och digitalisering skapar nya möjligheter.

Ett pressmöte äger rum på Rosersbergs slott onsdagen den 25 maj,
kl. 15.15.

För mer information kontakta informationsavdelningen.