Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Industriförbund (nuv. Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Stiftelsens styrelse har under H.M. Konungens ordförandeskap vid sitt sammanträde den 21 april beslutat dela ut följande stipendier. Hans Majestät Konungen kommer att dela ut stipendierna vid en mottagning på Kungl. Slottet den 31 maj.

Stipendier och bidrag 2016

Fil dr Anders Floderus, egen företagare, Lund
”Grön utveckling av eBeam”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Karin Holmfeldt, Inst för biologi och miljövetenskap, Linnéuniversitetet
”Hur virus förändrar havens bakterier”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Ida Karlsson, Inst för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, Uppsala
”Protozoer och bakterier som skadebekämpare”
Beslut: 100 000 kronor

Fil Dr Jenny Klingberg, Inst för geovetenskaper, Göteborgs universitet
”Ekosystemtjänster från stadens träd”
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Claudia Lindim Fontes, Inst för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet
”Nya miljöföroreningar i Östersjöregionen”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Oona Lönnstedt, Inst för ekologi och genetik/limnologi, Uppsala universitet
”Mikroplasters påverkan på fisk i Östersjön”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Anne Muola, Inst för ekologi, SLU, Uppsala
”Har växter simultankapacitet?”
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Emma Nehrenheim och Tekn lic Jesper Olsson, Framtidens energi, Mälardalens högskola
”Mikroalger som naturlig polymer i framtidens reningsverk”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Adriana Puentes, Inst för ekologi, SLU, Uppsala
”De ekologiska samspelens roll för den biologiska mångfalden”
Beslut: 85 000 kronor

Skog dr Anna-Maria Rautio, Skogsmuseet Lycksele, Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU, Umeå
”Samiskt skogs- och växtutnyttjande i norra Skandinavien under 500 år”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Elin Slätmo, Inst för stad och land, SLU, Uppsala
”Vad händer med landsbygden i Sverige?”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Åsa Strand, Inst för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, Strömstad
”Japanska ostron i svenska vatten – hot eller resurs?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Ayco Tack, Inst för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet
”Nytt på schemat – ekens lövsprickning”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Alessia Uboni, Inst för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet
”Renar, björnar och fruktans landskap”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Björn Wallsten, Inst. För ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet
”Urban Mining – Den byggda miljön som resursbas för metallåtervinning”
Beslut: 100 000 kronor

Läs mer om H.M. Konungens 50-årsfond