De kungliga Akademiernas födelsedagspresent till Kungen

De Kungliga Akademierna samverkar och har instiftat det så kallade Bernadotteprogrammet med anledning av H. M. Konungens 70-årsdag.

Presentationen av programmet och den första stipendieutdelningen ägde rum fredagen den 29 april vid en särskild mottagning för Kungen, som är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot i Guldfoajén på Kungl. Operan i Stockholm.

Vid ceremonin uruppfördes också Kungl. Musikaliska akademiens beställningsverk för pianokvintett med titeln ”Vattensånger” av Albert Schnelzer.

Med anledning av H. M. Konungens 70-årsdag har Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien). Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien), Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur inlett en långsiktig samverkan. Denna innebär mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom akademiernas intresseområden.

Samverkansformen har fått namnet Bernadotteprogrammet och har som syfte att erbjuda en fortbildningsform (på postdoktoral nivå alt. efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande) för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden. En grundtanke är att varje projekt i någon form skall involvera minst två olika akademiers kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskaps­former – och därigenom kunna få del av akademiernas olika kapaciteter.

Akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret. Varje projekt skall efter ett år redovisas i en form som överenskommes mellan respektive akademi och dess stipendiater. En synkronisering mellan akademiernas redovisningar kommer att eftersträvas.

Inom ramen för Bernadotteprogrammet kommer akademierna att framöver även kunna inkludera andra projekt utöver stipendiatprogram för olika former av samverkan.

Ateljéstipendiater utsedda av Kungl. Akademien för de fria konsterna

Idun Baltzersen

Anna-Karin Rasmusson

Stipendiater utsedda av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Magnus Bremmer

Karin Gustavsson

Andrej Slávik

Stipendiater utsedda av Kungl. Musikaliska akademien

Fil dr Sten Sandell och fil dr Fredrik Nyberg

Gruppen Unga Tankar Om Musik – som samlar flera av landets främsta yngre musiker

Stipendiater utsedda av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

PhD Declan Taggart, Aberdeen, Storbritannien.

PhD Melanie Schiller, Groningen, Nederländerna.

Svenska Akademiens första stipendietilldelning inom Bernadotte­programmet sker 2017