Drottning Silvia talar i FN

Drottningen besöker New York den 19–20 april för att medverka vid två evenemang med inriktning mot drogprevention samt för att närvara vid mottagningen inför FNs högnivåmöte om Agenda 2030

Tisdag 19 april

Drottningen talar vid UNGASS (UN General Assembly Special Session) special Side Event on Drug prevention ”Listen First”, organiserat av UNDOC (United Nations Office on Drugs and Crime).

UNDOC skapades 1997 för att hjälpa FN att hantera frågor som rör kontroll av illegala droger, brottsprevention, människohandel och internationell terrorism i alla dess former.

Tid: 13.30
Plats : FN, Conference Room 4, 405 E 42nd Street
Mediatillfälle: 14.30

Onsdag 20 april

Drottningen besöker High School of Economics and Finance för att få information om ”Shattering the Myths”, ett program utvecklat av Mentor USA i samarbete med NIDA (National Institute on Drug Abuse).

Shattering the Myths syftar till att genom information och personliga möten krossa myterna om droganvändning: ”Alla gör det”, ”Att pröva en gång gör ingenting”.

Tid: 9.00
Plats: High School of Economics and Finance, 100 Trinity Place,

Ackreditering: amy.mangino@mentorinternational.org

Drottningen deltar därefter i ett lunchmöte med World Childhood Foundation, USA.

På kvällen, kl.18.00, deltar Drottningen vid en mottagning för besökande stats- och regeringschefer som samlats i New York inför FNs högnivåmöte om Agenda 2030 den 21 april och undertecknandet av Paris-överenskommelsen den 22 april.

Om Mentor

1994 grundade Drottningen Mentor tillsamman med WHO och hon är president för Mentor International. Mentor finns i Mellanöstern, USA, Sydamerika, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Baltikum, och genomför också projekt i 70 länder genom olika fältorganisationer. Sedan starten 1994 har Mentor nått över 2,5 miljoner barn och ungdomar.