Drottningen och Prinsessan Sofia i möte med barnrättsorganisationer

Måndagen den 21 mars deltog Drottningen och Prinsessan Sofia i ett möte tillsammans med barnrättsorganisationer i Sverige för att diskutera insatser för att hjälpa nyanlända barn och ungdomar.

Drottningen, som tagit initiativet till mötet, hälsade välkommen. Inbjudna var representanter från: Barnombudsmannen, BRIS, Care about the Children, Ecpat, Mentor Sverige, Plan International Sverige, Rädda Barnen, Scouterna, SOS Barnbyar, UNICEF och World Childhood Foundation.

Moderator under förmiddagen var Tove Kjellander.

Inledningsvis presenterade Barnombudsmannen och organisationerna det arbete som görs i dag med fokus på Sverige. Tillsammans arbetar de med informationsspridning, utbildning och aktiviteter till barn, föräldrar, professionella och myndigheter.

Därefter hölls en workshop där deltagarna i grupper diskuterade vad som görs i dag och vad som behöver utvecklas. Vid en summering av samtalen framkom att det finns en tydlig vilja till samverkan mellan organisationer, myndigheter och civilsamhället. Att erfarenheter och kunskaper behöver förmedlas och hur viktigt det är att lyssna till barnen.

I samband med FN:s Barnkonventions 20-årsjubileum 2009 tog Drottningen initiativet och samlade de stora barnrättsorganisationerna och Barnombudsmannen (BO) för att gemensamt uppmärksamma barnens rättigheter. Det var första gången alla de stora barnrättsorganisationerna samarbetade runt en fråga. Drottningen har nu samlat samma organisationer till en workshop för att lyfta det pågående arbetet, utbyta erfarenheter och blicka framåt för att se möjliga samarbeten i arbetet för att hjälpa nyanlända barn och ungdomar.