Kungens födelsedags­firande på Kungliga slottet

Lördagen den 30 april firas Kungens födelsedag på sedvanligt sätt på Yttre borggården, Kungliga slottet i Stockholm.

Firandet inleds kl. 8.00 med att 43 svenska flaggor hissas på Skeppsbron där en musikkår ur Livgardet spelar.

I samband med Te Deum, som äger rum kl. 10.00 i Slottskyrkan, paraderar grenadjärvakt ur Livgardet i Södra valvet.

Försvarsmaktens firande på Yttre borggården

Kl. 10.25

Marinens musikkår marscherar in och genomför ett figurativt musikprogram

Kl. 10.55

Kungen kommer ut från Västra valvet och går fram och tar emot högvakten. Arméns musikkår spelar paradmarsch och Kungen går därefter upp i Högvaktsflygeln för överkommendantens mottagning på Kommendantstaben.

Kl. 11.00

Arméns musikkår genomför ett musikprogram

Kl. 11.27

Kungen kommer ut på Yttre borggården från Högvaktsflygeln

Kl. 11.30

Pågående högvakt marscherar in med Livgardets musikkår i täten


Högvaktsceremoni


Barn får tillfälle att lämna över blommor till Kungen

Kl. 11.59

Kungen går in till Västra valvet

Kl. 12.00

Salut om 21 skott skjuts från Skeppsholmen

Kl. 12.15

Kungen kommer ut på Lejonbackens terrass


Allmänheten bereds plats på Norrbro


Sångarhyllning

Kl. 13.00

Kortege från Mynttorget, via Vasabron och Tegelbacken till Stadshuset för lunch
Scouter paraderar längs Lejonbacken samt på Stadshusbron.


Försvarsmakten paraderar längs kortegevägen samt med musikkårer vid Vasabron, Centralpalatset och Stadshuset.