Statsbesök i Litauen - dag 3

På sista dagen av statsbesöket åkte Kungaparet och den svenska delegationen till staden Klaipeda och Kuriska näset. Dagens besök präglades av temat miljö och Östersjöregionens samarbete inom forskning och energiförsörjning.

Kungaparet började dagen med en promenad tillsammans med president Grybauskaite längs Naglis döda sanddyner på Kuriska, ett område som kämpat mot negativ miljöpåverkan och erosion. Där planterade Kungaparet ett träd för att markera vikten av miljömedvetenhet i Östersjön och värnandet av våra begränsade resurser.

Kungaparet besökte även delfinariet och dess terapiavdelning ”Dolphin Assisted Therapy Center” som bedriver ett projekt med delfinterapi för barn med funktionsnedsättningar.

Därefter var Kungen och Drottningen ombord på forskningsfartyget MINTIS tillsammans med president Grybauskaite och försvarsminister Peter Hultqvist. Fartyget är en modern katamaran byggd för att utföra oceanografisk forskning och tillämpad marin vetenskap. Fartyget är nybyggt och togs i drift i september 2014.

På eftermiddagen besökte Kungaparet Nordbalts transformatorstation. Nordbalt är en undervattenskabel som sträcker sig från Klaipeda ända till Nybro i södra Sverige. Kabeln som kopplar samman det nordiska och det litauiska elnätet kommer att tas i drift vid årsskiftet 2015/2016. Med Nordbalt kommer Litauen bli mindre beroende av fossila energikällor som gas och kol.

– Det här samarbetet genom Nordbalt är bra för Europa på många olika sätt, inte minst genom att man använder mer miljövänlig energi. Det är en viktig satsning och länk mellan våra länder, säger Kungen.

Dagen avslutades med en visning av Palanga Bärnstensmuseum där Kungaparet n tar avsked av president Grybauskaite samt den litauiska delegationen.

Fakta Kuriska Näset

Kuriska näset är en 100 km lång och 500 m till 4 km bred landtunga av sand som till hälften hör till Litauen och till hälften till den ryska Kaliningradregionen. Kuriska näset är rikt på bärnsten och finns med på UNESCO:s världsarvslista.

Fakta NordBalt

I samarbete med Litauens stamnätsoperatör LitGrid bygger Svenska kraftnät elförbindelsen NordBalt. Den blir det svenska stamnätets första förbindelse till Baltikum. NordBalt byggs som en 45 mil lång likströmkabel, varav 40 mil är en sjökabel. Arbetet med att lägga elkabeln började i april 2014 och avslutades i juni i år. Projektet delfinansieras av EU. Den totala investeringen i Sverige och Baltikum beräknas till drygt 552 miljoner euro.

Till toppen