Laxen i fokus

Den 21 september närvarar Kungen vid Stiftelsen för Östersjölaxens välgörenhetsevent "En kväll för laxen" på Berns Salonger. På plats finns representanter för regeringen, turistnäringen, berörda myndigheter, sport- och yrkesfisket samt näringslivet.

Under hösten 2015 har flera aktiviteter i Kungens program haft fokus på vatten- och fiskevård samt på att rädda Östersjöälvarnas laxbestånd.

– Människans nyttjande av våra vatten har orsakat negativa konsekvenser för både djur och växter. Som tur är går fortfarande mycket att återställa och "En kväll för laxen" är en del i att inspirera till återställande, säger Kungen.

Evenemanget på Berns är Stiftelsen för Östersjölaxen första officiella välgörenhetsevent där pengar ska samlas in, bland annat för att erbjuda ekonomisk kompensation till yrkesfiskare och fiskerättsägare som vill ge laxen fri lejd upp i älvarna för att de ska kunna leka.

– På så vis stärks laxbestånden, vilket skapar möjligheter för en hållbar turistnäring, framför allt på landsbygden och längs norrlandsälvarna. Denna metod har visat sig framgångsrik i länder som Island och Skottland, säger Thomas Johansson, ordförande i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Människans nyttjande av våra vatten har orsakat negativa konsekvenser för både djur och växter. Som tur är går fortfarande mycket att återställa och "En kväll för laxen" är en del i att inspirera till återställande.

H.M. Konungen