Överhovpredikant Lars-Göran Lönnermarks tal

Vigseltal vid Prins Carl Philips och Sofia Hellqvists vigsel i Slottskyrkan den 13 juni 2015

(Det talade ordet gäller)

Det har vi kunnat se, att ju högre hastigheterna på banan är och ju längre loppen är, desto större betydelse har depån. Det är där påfyllningen sker och eventuella däckbyten, där är platsen för tillsynen. Men det måste gå undan. Effektiviteten mäts i sekunder, för i princip gäller det ju att inte tappa farten. Ut på banan igen, mot målet!

Kära Carl Philip och Sofia!

Jag tänker på ert hem.

Nog skulle man kunna likna ett hem vid en depå, och säkert har de flesta av oss upplevt att ibland har vårt hem liknat depån vid en grand prix-bana: snabbast möjliga påfyllning och snabbast möjliga ombyte för att sedan ge sig iväg till nästa uppgift.

Och samtidigt vet vi att det inte kan hålla på så hela tiden. Vi vet att vårt hem ska vara en depå av ett annat slag. Sofia och Carl Philip! En påfyllningsplats av ett annat slag, ett hem, där ni inte ständigt behöver räkna sekunder och minuter utan där ni får vara med varandra, varva ner, och där ni får andas ut all stress och andas in av er trygghet med varandra och er kärlek till varandra. En depå för påfyllning av energi, men i vila och i närhet, i ett familjeliv som får vara ert eget.

Era dagar och veckor kommer att fyllas över brädden av uppdrag utifrån och av era egna ambitioner inifrån. Ni vill ju båda skapa, formgiva, det kan gälla ting som vi omger oss med, eller formande av barns framtid. Ni vill båda göra gott, inte minst för unga människor. Varvtalet ökar lätt då.

Men vårt liv är till sist inte en grand prix-tävling. Det stora priset har ni redan vunnit i ert ja till varandra. Låt ert hem och ert liv tillsammans också vara något av en avspänd ”playground”, inte för att livet alltid leker för oss, men för att ni ska kunna fånga in de spontana skratten och de kärleksfulla leendena er emellan. Och vila ut. Eller vara med vänner. Då blir ert hem en kraftkälla som hjälper er att orka med allt tryck utifrån och med förnyad energi orka satsa på det som ni brinner för.

”Athair ar Neamh”. Sofia och Carl Philip: Ni gick fram till Slottskyrkans altare inneslutna i musik till en gaelisk sång som är en bön: ”Fader i himmelen, välsigna oss”. ”Athair ar Neamh. Dia linn”. Slottskyrkan är fylld av välgångsönskningar till er. Ni låter oss, tillsammans med alla som följer gudstjänsten via TV, ni låter oss få dela er glädje, och vi önskar er allt gott för ert liv tillsammans.

Till alla dessa välgångsönskningar kommer Guds välsignelse, som är själva fundamentet för hela denna gudstjänst: Fader i himmelen, välsigna oss. Fortsätt att be den bönen, hela ert liv, och påminn er om att ert ja till varandra är heligt, ett löfte för hela ert liv.

Ja, vårt liv är ju en Guds heliga och kärleksfulla gåva till oss. Gud välsignar. Gud är godhetens och kärlekens källa; från Gud utgår engagemang, konstnärlighet och skaparförmåga och glädje, liksom all medmänsklig omsorg.

Paulus skrev i ett av sina brev: ”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag” (Galaterbrevet 6:2). ”Lag” låter tungt, men innebörden är ”livets mening”. Se varandra, och ni finner livets mening. Och det har ni i ert sångval låtit översätta till vår tids språk i den engelska texten vi hörde: ”Fix you”. ”When you try your best, but you don't succeed… I will try to fix you”. I will try to fix you. Det är att vara beredd att bära en annans börda. Ni är till för varandra också så. Eller som vi snart ska få höra: ”när du ramlar hjälper jag dig upp igen, fast än när regnet står som spön i dyn… du kan stå under mitt paraply”.

”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag”. Ni har velat ha med just de sångerna för att också på så sätt beskriva er kärlek till varandra och vad ni betyder för varandra.

Ja, dela er glädje med varandra, skin med varandra. Lys upp för varandra, så får ni lysa tillsammans. Det är ju detta ni vill, vara varandras glädje.

Men ni är inte ensamma. Låt också Gud vara er glädje och er trygghet, ett gudomligt paraply, i solsken och regn. I det ligger svaret på ingångsmusikens bön: ”Fader i himmelen, välsigna oss”.

Så får ni bli till välsignelse.

Till toppen