Insignier i kyrkan

Kronor på hyende

Till höger om altaret ligger Prins Carl Philips krona, Prins Karls (XIII) krona på ett hyende (kudde).

På ett hyende till vänster om altaret ligger Prinsessan Sofia Albertinas krona.

Kronorna utfördes till Gustav III:s kröning 1772 av Johan Adam Marcklin.

Till Gustav III:s kröning 1772 saknades det kronor till hans bröder prins Karl och prins Fredrik Adolf. Även hans syster Sofia Albertina saknade krona. Hovjuveleraren Johan Adam Marcklin fick då i uppdrag att nytillverka tre furstliga kronor. De tre kronorna gjordes av guld och för ändamålet nedsmältes en sedan 1743 i klädkammaren förvarad toalettservis om ursprungligen tillhört Ulrika Eleonora d.ä.

Serafimerbaneret

Serafimerbaneret från 1810 står till höger om altaret.

Prins Carl Philip innehar Serafimerorden. Baneret sätts fram vid dop, bröllop och begravning av kunglig person då denna innehar Serafimerorden.