Kungen besöker Hagastaden och Citybanan

Onsdag den 25 mars besökte Kungen Hagastaden och Citybanan i Stockholm.

Dagen började på Karolinska institutet där finansborgarrådet Karin Wanngård och rektor Anders Hamsten informerade om projektet och samarbetet mellan Stockholms stad, Solna stad, Stockholms läns landsting och Akademiska hus samt Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna, Stockholm Science City och Trafikverket.

Kungen gjorde en rundvandring på Aula Medica, Biomedicum, Nya Karolinska Solna, Solnabron och Torsplan.

Därefter åkte Kungen vidare för att besöka Citybanan och ner i tunneln. Projektchef på Trafikverket, Kjell-Åke Averstad, informerade om den nya pendeltågsstationen, bergrummet under Riddarholmskyrkan och sänktunneln under Riddarholmsfjärden.

Kungen sa under besöket:

”Hagastaden är ett fantastiskt exempel på vad samarbete kan åstadkomma. Stockholm och Solna, näringsliv, landsting och akademi jobbar ihop så storstaden växer med 6 000 nya bostäder och 50 000 jobb. Detta samtidigt som det bästa av svensk forskning, ingenjörskonst, och miljöteknik används och visas upp. Fascinerande.”

Hagastaden är ett fantastiskt exempel på vad samarbete kan åstadkomma. Stockholm och Solna, näringsliv, landsting och akademi jobbar ihop så storstaden växer med 6 000 nya bostäder och 50 000 jobb. Detta samtidigt som det bästa av svensk forskning, ingenjörskonst, och miljöteknik används och visas upp. Fascinerande.

H.M. Konungen

Hagastaden

Sommaren 2014 togs beslutet att omvandla Solnavägen från trafikled till en levande promenad- och stadsgata. Förslaget innebär att cirka 2 000 nya bostäder byggs. Det blir lokaler för handel i bottenvåningarna på båda sidor av Solnavägen, från Frösundaleden till Hagalunds industriområde. De första lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning 2017.

Man beräknar att området kommer att stå klart år 2025 med totalt 6000 bostäder och 50 000 arbetsplatser.

Citybanan

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholms södra med två nya stationer vid Odenplan och T-centralen. När Citybanan är klar 2017 kommer spårkapaciteten i Stockholm att fördubblas och tågen kan gå tätare och punktligare.