Medaljförläningar

Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus.

H.M. Konungens medalj instiftades runt 1814 och finns i flera storlekar.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Medaljerna delas ut fredagen den 30 januari kl. 16.00 på Kungliga slottet.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

Ställföreträdande koncernchef Ingrid Bonde
För framstående insatser inom svenskt näringsliv och förvaltning.

Direktör Sven Philip Sörensen
För förtjänstfulla insatser för svensk kultur och som filantrop.

Konsthistoriker Birgit Rausing
För framstående insatser för svensk kultur.

Kommunstyrelseordförande Elizabeth Salomonsson
För betydande insatser som kommunpolitiker.

Direktör Cristina Stenbeck
För framstående insatser inom svenskt näringsliv.

Direktör Hans Stråberg
För betydande insatser inom svenskt näringsliv.

Landshövding Sven-Erik Österberg
För framstående och mångårig politikergärning.

12:e storleken i högblått band

Fru Lena Biörck Kaplan
För framstående insatser för främjande av Sverige i Amerika.

Professor Gösta Gahrton
För förtjänstfulla insatser för medicinsk forskning.

Direktör Martin Gren
För betydande insatser inom svenskt näringsliv.

Generalkonsul Olof Sjöström
För förtjänstfulla insatser i samband med uppmärksammandet av att 250 år förflutit sedan Jean Baptiste Bernadottes födelse.

8:e storleken i Serafimerordens band

Professor Birgitta Bremer
För framstående insatser som botanist och som föreståndare för Bergianska trädgården.

Regissör Ronny Danielsson
För betydande insatser som regissör.

Körledare, professor Anders Eby
För framstående insatser som körledare.

Professor Bo Lindberg
För förtjänstfulla insatser som lärdomshistoriker.

Professor Birgitta Svensson
För framstående insatser inom svenskt universitets- och akademiliv.

8:e storleken i högblått band

Författare m.m. Britt Dahlström
För värdefulla insatser som författare.

Fotograf Hans Gedda
För förtjänstfulla insatser som fotograf.

Direktör Anastasia Georgiadou
För betydande insatser för svenskt näringsliv.

Leg. optiker John J. Godoy
För förtjänstfulla insatser inom internationellt biståndsarbete.

Direktör Sofie Gunolf
För värdefulla insatser inom svenskt näringsliv.

Kompositören Tommie Haglund
För betydande insatser inom svenskt musikliv.

Tekn.lic. Camilla Modéer
För förtjänstfulla insatser till stöd för svensk forskning.

Direktör Bengt Swegmark
För betydande insatser inom svenskt samhälls- och kulturliv.

Fru Berit Swegmark
För betydande insatser inom svenskt samhälls- och kulturliv.

Regissör och teaterchef Linus Tunström
För förtjänstfulla insatser som regissör och teaterchef.

Medaljen Litteris et artibus

Musiker Rigmor Gustafsson
För framstående konstnärliga insatser som musiker.

Skådespelare Livia Millhagen
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

Skådespelare Ann Petrén
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

H.M. Konungens medalj
till dem som tjänar hovstaterna

8:e storleken i Serafimerordens band

Kommendörkapten Anna-Karin Broth
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessans adjutant.

Överste Peder Ohlsson
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessans sedermera H.M. Konungens adjutant

Kommendör Ewa Skoog Haslum
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessans adjutant

Överstelöjtnant Stefan Wilson
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessans adjutant

8:e storleken i högblått band

Taffeltäckare Helene Edström
För förtjänstfulla insatser vid Hovmarskalksämbetet

Intendent Kristina Fjällendal
För förtjänstfulla insatser vid Ståthållarämbetet

Museilärare Roland Lindell
För förtjänstfulla insatser vid Ståthållarämbetet

8:e storleken i silver högblått band (extra servitörer i 25 år)

Herr Johan Hagelin
För 25 års tjänstgöring som extra servitör

Belöning för lång och trogen tjänst

Parkchef Gunnar Björkman
För lång och trogen tjänst vid Ståthållarämbetet

Hovintendent Jochen Fritz
För lång och trogen tjänst vid Hovmarskalksämbetet

Museitekniker Gunnar Frohm
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Husgerådskammaren

Hovjägare Peter Vilidu
För lång och trogen tjänst vid Ståthållarämbetet