Kommentar från Christopher O’Neill

Kommentar från Christopher O’Neill angående uppgifter i media.

“Självklart följer jag alla skattebestämmelser. Min fastighetsskatt hanteras av ombud och är nu reglerad. Den 14 januari 2015 upphävde staten New Yorks skatte- och finansförvaltning ett tidigare skattekrav, efter att de konstaterat att ett fel begåtts. Uppgifterna kring detta ärende i dagens medier stämmer därför inte.”

//

“I strictly observe all tax obligations. All property taxes owed by entities related to me are in the process of being settled. On 14th January 2015, the New York State Department of Taxation and Finance agreed to cancel a tax warrant, after accepting that an error had been made. The information quoted in the newspapers today regarding this matter is therefore no longer valid.”