Drottning Silvias Jubileumsfond tillkännager stipendiater

Vid ett sammanträde på Kungl. Slottet i Stockholm den 11 december 2014 har styrelsen för Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp, under ledning av H.M. Drottningen, beslutat utdela stipendier enligt följande:

Elin Thorlacius, doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet, för projektet ”The prophylactic effect of Levosimendan in reducting acute kidney injury postoperatively in pediatric patients undergoing corrective heart surgery”.
– 120 000 kr

Ylva Fredriksson Kaul, doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet, för projektet ”Neurologisk utveckling och beteende hos mycket prematurfödda förskolebarn i relation till tidig okulomotorisk kapacitet”.
– 120 000 kr

Carin Dahlberg, doktorand vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Solna, för projektet ”Revealing the Mechanism for Antibody-Mediated Immunodeficiency in Wiscott-Aldrich Syndrome”.
– 120 000 kr

Pernilla Garmy, doktorand vid medicinska fakulteten, Lunds Universitet, för projektet ”Att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar med hjälp av systematiska skolbaserade insatser – en utvärderingsstudie i skolmiljö”.
– 80 000 kr

Git Lidman, doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Göteborgs Universitet, för projektet ”Långtidseffekter av tidig behandling med botulinumtoxin och arbetsterapi hos barn med unilateral spastisk CP”.
– 80 000 kr

Pernilla Hugoson, doktorand i musikterapi vid Jyväskylä University, Finland, för projektet ”Singing kangaroo – kan prematurt födda barns språkutveckling förbättras med tidig musikterapeutisk intervention?”
– 80 000 kr