Innehavare av H.M. Konungens professur i miljövetenskap utsedd

Styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö beslöt vid sitt sammanträde den 13 november under H.M. Konungens ordförandeskap att för år 2015/16 utse professor Chris Evans till den tjugonde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Professor Evans är professor vid UK Centre for Ecology and Hydrology at University of Bangor, Storbritannien. Hans huvudsakliga forsknings­inriktning avser hur markanvändning och atmosfäriskt nedfall påverkar kolcykeln i sötvatten, hur detta interagerar med ett ändrat klimat och vad detta innebär för flödet av växthusgaser till atmosfären.

Mycket av den koldioxid som tas upp i skogs- och våtmarksekosystem transporteras ut i vattendrag som akvatisk kol, särskilt som löst organiskt kol (DOC). Den stora skogs- och myrarealen i Sverige, samt rikedomen på sjöar och vattendrag i landskapet leder till stora förluster av DOC från land till vatten. Denna förlust har ökat under senare år och lett till en ökad ”brunifiering” av våra sötvatten, och under rådande klimatscenarior förutspås det även få konsekvenser för produktionsförhållandena i Östersjön.

Professor Evans är en mycket framgångsrik forskningsledare och leder en forskargrupp vid ”Centre for Ecology and Hydrology” som utgör Storbritanniens Centre of Excellence för integrerad forskning i terrestra och limniska system och interaktionen med atmosfären.

Den planerade vistelsen i Sverige innebär samarbete mellan olika kompetenser. Man kommer att utnyttja unika svenska långsiktiga mätserier av kemiska parametrar från ett stort antal vattendrag som finns genom det nationella övervakningsprogram över utbytet mellan terrester och akvatisk miljö. Syftet är att utveckla en kvantitativ förståelse av sötvattnets roll i den globala kolcykeln.

Professor Evans kommer att vara knuten till institutionen för vatten och miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. En framgångsrik forskning om sötvattenkemi bedrivs av flera forskargrupper i Sverige såväl vid SLU, Uppsala universitet som vid Umeå universitet.

Kontakt
Birgit Erngren, 08-402 60 54, birgit.erngren@royalcourt.se

Till toppen