12 utvalda projekt för barn och unga i Sverige får anslag från Kronprinsessparets Stiftelse

Kronprinsessparets Stiftelse delar årligen ut anslag till projekt som motverkar utanförskap och främjar god hälsa bland barn och unga i Sverige. Stiftelsens styrelse har i år beslutat att ge anslag till 12 projekt.

Ansökningar om projektanslag beviljas av Stiftelsen efter en omfattande urvalsprocess. 136 ansökningar inkom under ansökningsperioden i augusti. Samtliga ansökningar har granskats utifrån matchning av stiftelsens ändamål och uppfyllnad av Stiftelsens kriterier. Expertrådet har sedan gjort en bedömning av social effekt och effektivitet och rekommenderat projekt till styrelsen.

Långa diskussioner inom expertrådet resulterade i rekommendationen till styrelsen.

- Roligt, meningsfullt, lärorikt och stimulerande att få bidra med underlag och input till avvägningen av vilka projekt som får stöd av stiftelsen. Blir också glad och inspirerad över den bredd av engagemang som ryms i det ideella Sverige - men utvecklingspotentialen är oändlig, behoven likaså, säger Tove Lifvendahl, del av Kronprinsessparets Stiftelses expertråd.

Kronprinsessparets Stiftelse hoppas genom projektanslagen ge barn och unga i Sverige möjlighet att växa upp till trygga och starka individer som känner sig som en naturlig del av samhället, oavsett bakgrund och förutsättningar. Anslag ges till 8 organisationer som tidigare inte fått anslag samt fyra organisationer som efter utvärdering beviljats fortsatt anslag.

Projektanslag 2014 Kronprinsessparets Stiftelse

Organisation: En Frisk Generation
Projekt: Hjälpa barn och deras familjer till en aktiv livsstil

Organisation: Futebol da forca
Projekt: Futebol Aberto, öppen fotbollsträning för tjejer

Organisation: Kodcentrum
Projekt: Kodstugor för att öka kunskapen och intresset för programmering hos barn

Organisation: Löparakademin
Projekt: Tioveckorsprogram med syfte att öka förutsättningarna att lyckas i studier och arbetsliv

Organisation: Maskrosbarn
Projekt: Stöd för ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller har psykisk sjukdom

Organisation: Självmordsupplysningen
Projekt: Stöd till självmordsnära personer och deras närstående genom motiverande chatt

Organisation: Star for Life Sverige
Projekt: Mental träning för att stärka självkänslan hos barn

Organisation: Stiftelsen Läxhjälpen
Projekt: Regelbunden och fokuserad läxhjälp till barn i socioekonomiskt utsatta områden

Organisation: Sundare Barn
Projekt: Starta Sundare Barnklubben för att motverka övervikt hos barn

Organisation: Svenska med baby
Projekt: Öppna föräldragrupper för föräldralediga och barn

Organisation: TRIS, Tjejers Rätt I Samhället
Projekt: Camp Ronja, läger för tjejer med begränsat handlingsutrymme

Organisation: Trygga Barnen
Projekt: Stöd till barn som har föräldrar med beroendeproblematik

Om Kronprinsessparets Stiftelse

Med anledning av Kronprinsessparets bröllop 2010 bildade Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel en stiftelse. Kronprinsessparets Stiftelse ska främja barn och ungdomar i Sverige med syfte att motverka utanförskap och främja god hälsa. Valet av inriktning för stiftelsen har styrts av Kronprinsessparets engagemang i frågor som rör barns och ungdomars utanförskap och unga personers hälsa i Sverige. Stiftelsens kan ge bidrag till andra organisationer som arbetar med dessa frågor men kan också i egen regi driva frågor inom området.

Läs mer om Kronprinsessparets Stiftelse