Vigsel mellan Prins Carl Philip och fröken Sofia Hellqvist

Vigseln mellan Prins Carl Philip och fröken Sofia Hellqvist kommer att äga rum lördagen den 13 juni 2015. Paret har valt Slottskyrkan på Kungliga slottet i Stockholm som plats för vigseln.

- Vi ser fram emot ett sommarbröllop i mitten av juni då Sverige är väldigt vackert. Det är en stor dag för oss och vi är väldigt glada, säger Prins Carl Philip och fröken Sofia Hellqvist.

Förlovningen mellan Prins Carl Philip och fröken Sofia Hellqvist tillkännagavs den 27 juni 2014.

Bröllopssamordnare är stabschef generalmajor Håkan Pettersson

Samordnarens roll är att ansvara för planeringen och att utforma det bröllop som det blivande brudparet önskar sig, med hjälp av Hovets ämbeten och avdelningar. Håkan Pettersson är sedan 2007 chef för H.M. Konungens stab. Han har även varit bröllopssamordnare för Kronprinsessparets och Prinsessparets bröllop 2010 respektive 2013.

Till toppen