Uppsala universitet ställer in medverkan i seminariet om trafficking

Drottningen ställer in sin medverkan i seminariet om trafficking och människohandel som var planerat den 15 oktober och följer därmed Uppsala universitets beslut att ej medverka.

Drottningen avstår även mottagandet av priset Scandinavian Human Dignity Award 2014, som skulle delats ut under konferensen. Utmärkelsen är instiftat av organisationen Scandinavian Human Rights Lawyers.

Drottningen välkomnar universitetets beslut att arrangera en ny konferens i egen regi under våren 2015 i det viktiga ämnet mot trafficking och människohandel, som World Childhood Foundation och Drottningen arbetat med i många år.