Kungen delar ut pris till Årets Nybyggare

Tid: 7 oktober kl 15.30

Plats: Bernadottebiblioteket, Kungliga slottet

Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) utser årligen Årets Nybyggare. Priset delas ut av Kungen, som är beskyddare av föreningen.

Priset är ett sätt att skapa förebilder och visa på goda exempel bland personer med utländsk bakgrund. Priset ska inspirera och visa att det, i Sverige, går att vara en framgångsrik företagare med utländsk bakgrund. Det ska främja ett samhälle där duktiga och drivna individer premieras för sina insatser.

En nybyggare är en person med utländsk bakgrund som valt att starta eget företag.

Personen ska med begränsade resurser, genom hårt och målmedvetet arbete, ha nått framgång i sitt företagande.

Nationella nomineringskommittén

Ordförande i Nomineringskommittén är f.d. landshövding Björn Eriksson
Direktör Gustav Douglas, Latour
Direktör Gunvor Engström, f.d. landshövding Blekinge län
Direktör Salvatore Grimaldi, Grimaldi Industrier
Direktör Ali Karimi, Pars Gruppen
Koncernchef Göran Lundwall, ALMI
Direktör Björn Rosengren, Kinnevik
Direktör Mats Torstendahl, SEB
Direktör Ayad Al Saffari, Ur & Penn
Nomineringskommitténs ständige sekr. Direktör Rafael Bermejo

Anmälan sker till:

Annika Jeppsson, Informationsavdelningen, E-post: annika.jeppsson@royalcourt.se