Skifteskonselj fredagen den 3 oktober 2014

Fredagen den 3 oktober 2014, klockan 12.00, planeras en skifteskonselj att hållas i Konseljsalen på Kungliga slottet. H.M. Konungen är som statschef konseljens ordförande. Vid konseljen närvarar även H.K.H. Kronprinsessan.

Konseljens inledande del är öppen för media. Antalet platser för media är begränsat.

Efter konseljen står Kungen värd för en lunch på Kungliga slottet för den nya regeringen. Vid lunchen deltar även Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel.

Skifteskonselj hålls vid regeringsskifte. Vid en skifteskonselj redogör talmannen för regeringsbildningen och presenterar den nya regeringen för statschefen.

Anmälan

Anmälan till Annika Jeppsson, via e-post annika.jeppsson@royalcourt.se, senast torsdagen den 2 oktober, klockan 12.00.

Inpassering Västra valvet, Kungliga slottet, fredagen den 3 oktober, klockan 11.00.

I anmälan ska anges namn på journalisten samt medieföretag.

Det kommer inte finnas utrymme för frågor vid medietillfället.

Antalet platser för media är begränsat. Den media som bereds plats erhåller en e-postbekräftelse.

Till toppen